Kamerabevakning Företagsanpassad

Gör din förfrågan

2018 infördes dataskyddsförordningen och reglerna för den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft. Detta innebär förändringar för dig som bedriver kamerabevakning.

Kursen tar upp de förändringar som kommer att ske, men förklarar också bakgrunden till förändringarna. Vi tar upp praktiska exempel och tolkningar och du ges möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem rörande kamerabevakning utifrån din verksamhet. Värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till användare och upphandlare av kamerabevakningssystem samt även till installatörer och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter med flera.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert mot förfrågan

Kursens innehåll

Information och bakgrund till förändringar inom kamerabevakning
Praktiska exempel och tolkningar
Diskussionsmöjlighet för din verksamhet

Kursens mål

Att du som bedriver kamerabevakning får värdefull kunskap om förändringar och hur dessa påverkar din verksamhet.

Praktisk information

Kursen beställs som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!
Valda delar av kursen kan ges som halvdag eller seminarium, kontakta oss för förslag.

Pris vid förfrågan

Mer information

Staffan Augustsson
E-post: [email protected]

Intresseanmälan Kamerabevakning - Företagsanpassad

*uppgifterna är obligatoriska

Gör din anmälan till Kamerabevakning Företagsanpassad redan idag!
Gör din förfrågan