Hur kan vi hjälpa till?

Kamerabevakning Företagsanpassad

Gör din förfrågan

2018 infördes dataskyddsförordningen och reglerna för den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft. Detta innebär förändringar för dig som bedriver kamerabevakning.

Kursen tar upp de förändringar som kommer att ske, men förklarar också bakgrunden till förändringarna. Vi tar upp praktiska exempel och tolkningar och du ges möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem rörande kamerabevakning utifrån din verksamhet. Värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till användare och upphandlare av kamerabevakningssystem samt även till installatörer och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter med flera.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert mot förfrågan

Kursens innehåll

Information och bakgrund till förändringar inom kamerabevakning
Praktiska exempel och tolkningar
Diskussionsmöjlighet för din verksamhet

Kursens mål

Att du som bedriver kamerabevakning får värdefull kunskap om förändringar och hur dessa påverkar din verksamhet.

Praktisk information

Kursen beställs som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!
Valda delar av kursen kan ges som halvdag eller seminarium, kontakta oss för förslag.

Pris vid förfrågan

Mer information

Staffan Augustsson
E-post: staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Intresseanmälan Kamerabevakning - Företagsanpassad

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms och måltidspaket tillkommer. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Gör din anmälan till Kamerabevakning Företagsanpassad redan idag!
Gör din förfrågan