Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Den 25 maj infördes dataskyddsförordningen och reglerna för den nya kamerabevakningslagen började gälla 1 augusti. Detta innebär förändringar för dig som bedriver kamerabevakning.

Kursen tar upp de förändringar som kommer att ske, men förklarar också bakgrunden till förändringarna. Vi tar upp praktiska exempel och tolkningar och du ges möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem rörande kamerabevakning utifrån din verksamhet. Värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till användare och upphandlare av kamerabevakningssystem samt även till installatörer och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter med flera.

Kursstart och plats
Rikstäckande
Utbildningens längd
Företagsanpassad