fbpx

Hur kan vi hjälpa till?

Larm och kamerabevakning – Utbildning

Köp!

Arbetar du med larm och kamerabevakning? Upphandling av inbrottslarm och kamerabevakningssystem ställer stora krav på kunskap, både hos beställare och leverantör, för att skapa en lösning som är anpassad till verksamhetens behov.

Förutom kunskap i projektering och teknik finns lagar som måste följas och regelverk att ta hänsyn till. Dessa dokument är under ständig förändring och för att vara säker på att du följer lagen och utnyttjar regelverken på bästa sätt är det viktigt att du håller dig uppdaterad, bland annat tar utbildningen, larm och kamerabevakning, upp förändringarna dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen innebär för dig som bedriver kamerabevakning. Under utbildningen ges du möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem rörande kamerabevakning och inbrottslarm belysta.

Utbildnigen larm och kamerabevaknings mål

Efter avslutat utbildning är målet att du:

 • Känner till vilka tekniska möjligheter som finns i olika miljöer, och vad ditt företag har för skyldigheter respektive möjligheter i samband med kameraövervakning.
 • Får kunskap om vilka regler som gäller för projektering och installation av larmsystem och hur dessa kan användas av såväl beställare som leverantör.
 • Är väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, vet hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.
 • Känner till innehållet i och kan använda gällande regelverk.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till såväl användare och upphandlare av säkerhetssystem, som till installatörer, projektörer och säkerhetskonsulter för sådana system.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

21 Nov 2023, Stockholm

Utbildningens längd

3 dagar

Kursavgift

21 950 exkl. moms

Kontakt

Staffan Augustsson
E-post: staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Utbildningens innehåll

 • Larmkomponenter, funktioner, uppbyggnad och systemlösningar. Detta illustreras med ett stor antal projekteringsexempel och övas i en projekteringsuppgift.
 • Inbrottslarm
 • Överfallslarm
 • Inpasseringssystem
 • Lagar och regelverk för larmanläggningar
 • Kamerabevakningslagen, praktiska tillämpningar och tolkningar.
 • Normen SSF 1060, teknik och projektering.
 • Teknik – kamera, objektiv, monitor, centralutrustning och lagringsmedia.
 • Projektering – användningsområden, kameraplacering, belysning, integrering och checklistor.

Mål

 • Du känner till vilka tekniska möjligheter som finns i olika miljöer, och vad ditt företag har för skyldigheter respektive möjligheter i samband med kameraövervakning.
 • Du får kunskap om vilka regler som gäller för projektering och installation av larmsystem och hur dessa kan användas av såväl beställare som leverantör.
 • Du är väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, vet hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.
 • Du känner till innehållet i och kan använda gällande regelverk.

Längd

3 dagar.

Datum och plats

21-23 november 2023, Stockholm

Föreläsare

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl.a. inom hot och våld, konflikt-, kris- och risk-hantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Mikael Hammarström arbetar som senior säkerhetskonsult på Knowit där skydd av samhällskritiska verksamheter ligger i fokus. Mikael har 20 års erfarenhet av arbete inom fysisk säkerhet med säkerhetstekniska system som främsta specialområde. Inom detta område har Mikael en unik kunskapsbredd inom kamerabevakning med lång erfarenhet av teknisk support, utbildning, upphandling, projektering och kvalificerad rådgivning.

Fredrik Karlsson, Frekar Konsult AB och kundansvarig/projektledare hos Finlarm AB. Fredrik har lång och gedigen bakgrund inom projektering och installation av inbrottslarm, han har jobbat i säkerhetsbranschen sedan 1989 och är certifierad Behörig ingenjör – inbrottslarm. Han har arbetat som tekniker i 12 år och de senaste 15 åren har Fredrik jobbat som projektör och projektledare för säkerhetsentreprenader. Under 5 års tid har Fredrik även varit entreprenadchef på Stockholmskontoret, Bravida Säkerhet.

Avgift

21 950 exkl moms.

Kurslitteratur

Normerna SSF 1060 och SSF 130 ingår som kurslitteratur (värde 1 313 kr).

Mer information

Staffan Augustsson
073-371 00 83
staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Anmälan

Du anmäler dig till våra utbildningar genom att köpa dom. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Köp!