Larm och kamerabevakning

20,100 kr

Arbetar du med larm och kamerabevakning? Upphandling av inbrottslarm och kamerabevakningssystem ställer stora krav på kunskap, både hos beställare och leverantör, för att skapa en lösning som är anpassad till verksamhetens behov. Utbildningsstart 30/11-2021.

All information om utbildningen hittar du här.

Kategori: