Hur kan vi hjälpa till?

Säkerhet i reception – Utbildning

Utbildningstillfällen: enligt förfrågan
Gör din förfrågan

För att du ska vara säker i din yrkesroll måste det finnas fungerande rutiner och en förberedelse för hur du ska agera i olika situationer. Vår utbildning ger dig verktyg för att nå ett bra samspel mellan service och säkerhet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar i reception/kundmottagning inom både offentlig förvaltning och näringsliv som t ex sjukhus, vårdcentral, kommun, hotell eller andra företag. Vår utbildning arrangeras vid behov och är därför inte knuten till ett specifikt datum.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert mot förfrågan

Innehåll

• Allmänt om säkerhet

• Risker och riskhantering

• Förebyggande åtgärder

• Inpassering, besöksrutiner, bemanning

• Informationssäkerhet

• Juridik: rätten att gripa, kontroller

• Hot och våld riktat mot person

• Kommunikation, kroppsspråk, relationer

• Verbal konflikthantering
• Krishantering, rutiner vid brand, olyckor, bombhot

Kursens mål

Du får kunskap inom säkerhetsområdet för att på ett tryggt och effektivt sätt kunna hantera olika situationer som kan uppstå i yrkesrollen.

Upplägg

Utbildningen genomförs under två dagar med mellanliggande hemuppgifter. Syftet med uppdelningen är att deltagaren skall ta med sig en del frågeställningar hem att fundera över, samt lösa en del uppgifter som blir diskussionsunderlag för dag 2.

Praktisk information

Utbildningen beställs som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!
Valda delar av utbildningen kan ges som heldag eller seminarium, kontakta oss för förslag.
Två heldagar med mellanliggande hemuppgifter.

Mer information

Staffan Augustsson
E-post: staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Intresseanmälan Säkerhet i reception

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Gör din förfrågan