Säkerhet i reception – Utbildning

Utbildningstillfällen: enligt förfrågan
Gör din förfrågan

För att du ska vara säker i din yrkesroll måste det finnas fungerande rutiner och en förberedelse för hur du ska agera i olika situationer. Vår utbildning ger dig verktyg för att nå ett bra samspel mellan service och säkerhet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar i reception/kundmottagning inom både offentlig förvaltning och näringsliv som t ex sjukhus, vårdcentral, kommun, hotell eller andra företag. Vår utbildning arrangeras vid behov och är därför inte knuten till ett specifikt datum.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert mot förfrågan

Innehåll

• Allmänt om säkerhet

• Risker och riskhantering

• Förebyggande åtgärder

• Inpassering, besöksrutiner, bemanning

• Informationssäkerhet

• Juridik: rätten att gripa, kontroller

• Hot och våld riktat mot person

• Kommunikation, kroppsspråk, relationer

• Verbal konflikthantering
• Krishantering, rutiner vid brand, olyckor, bombhot

Kursens mål

Du får kunskap inom säkerhetsområdet för att på ett tryggt och effektivt sätt kunna hantera olika situationer som kan uppstå i yrkesrollen.

Upplägg

Utbildningen genomförs under två dagar med mellanliggande hemuppgifter. Syftet med uppdelningen är att deltagaren skall ta med sig en del frågeställningar hem att fundera över, samt lösa en del uppgifter som blir diskussionsunderlag för dag 2.

Praktisk information

Utbildningen beställs som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!
Valda delar av utbildningen kan ges som heldag eller seminarium, kontakta oss för förslag.
Två heldagar med mellanliggande hemuppgifter.

Mer information

Staffan Augustsson
E-post: [email protected]

Intresseanmälan Säkerhet i reception

*uppgifterna är obligatoriska

Gör din förfrågan