SSF 200 utgåva 6 – Utbildning

En högaktuell revidering!
Boka nu

Ställs du och din verksamhet inför utmaningar med skyddsklasser? Vill du ha kontroll och ligga steget före i arbetet med att säkerställa och utveckla inbrottsskydd? Då måste du ha kunskap och förståelse för normen SSF 200, som reglerar inbrottsskydd för byggnader och lokaler. Många förstår inte vilket bra stöd normen SSF 200 är vid ny- och ombyggnationer samt vilka konsekvenser bristfällig kunskap orsakar både för inbrottsskyddet och det rent ekonomiska. 

Normen SSF 200 har nu reviderats och kommit ut i en ny utgåva, SSF 200, utgåva 6. Normen är omfattande och beskriver bland annat tre olika skyddsklasser inom inbrottsskydd gällande exempelvis dörrar, fönster, väggar, tak och golv. Under denna utbildning går vi igenom de förändringar som genomförts och vi förklarar också bakgrunden till förändringarna. Det är mycket värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet.

Utbildning

Under en halvdagsutbildning går vi igenom de förändringar som genomförts och vi förklarar också bakgrunden till förändringarna. Det är mycket värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet och genom att delta i denna utbildning får du inte bara en djupare förståelse för SSF 200, utan också en konkurrensfördel genom att ligga i framkant vad gäller arbetet med inbrottsskydd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till leverantörer av säkerhet, kravställare så som försäkringsbolag och myndigheter, upphandlare/inköpare, säkerhetsansvariga/funktionsansvariga/driftansvariga, arkitekter, säkerhetskonsulter, byggherrar, fastighetsägare, projektörer och installatörer.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats

6 sep 2024, Online

25 sep 2024, Online

Utbildningens längd

1/2 dag

Kursavgift

2 600 kr exkl moms

Utbildningens innehåll

Utbildningen i sin helhet tar upp förändringarna i normen och förklarar bakgrunden till förändringarna.

Punkter vi kommer att ta upp i utbildningen:

  • Kort genomgång av SSF 200:s bakgrund, syfte och användningsområden.
  • Förklara på vilket sätt SSF 200 är ett bra och ofta avgörande stöd i arbetet med inbrottsskydd, både ur ett säkerhets-, kvalitets- och ekonomiskt perspektiv.
  • Gå igenom de viktigaste uppdateringarna och ändringarna i den senaste versionen av SSF 200.
  • Förklara och exemplifiera vad förändringarna innebär i praktiken vid arbetet utifrån SSF 200.
  • Sammanfatta och ge konkreta tips och råd till er som antingen ska börja eller fortsätta arbeta utifrån SSF 200.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar 1/2 dag.

Datum och plats

6 september 2024, kl 9-12.30, online.
25 september 2024, kl 9-12.30, online.

Kursledare

Tommy Sköld, Combitech AB

Tommy Sköld har drygt 25 års erfarenhet av fysiska och elektroniska skyddsåtgärder för byggnader och lokaler. Han är en ofta sedd föreläsare på olika utbildningar, mässor och andra evenemang i säkerhetsbranschen. Tommy har ett förflutet som konsult, rådgivare och utbildare hos SSF och han har fortsatt att stötta oss med sin kunskap även efter sin anställning. Idag arbetar han som senior säkerhetskonsult hos Combitech AB.

Avgift

2 600 kr exkl moms

Kurslitteratur

Många har redan SSF 200, utgåva 6 idag genom t ex abonnemang, men om man saknar den erbjuder vi 50% rabatt på normen i samband med utbildningen.

Mer information

Staffan Augustsson
[email protected]

Boka nu