Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kraven på professionen säkerhetschef ökar. Samtidigt som frågorna blir allt mer komplexa går utvecklingen av nya säkerhetslösningar allt snabbare. Avgörande för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med säkerhet är en förståelse för hur säkerhetsfrågorna genomsyrar din organisation.

SSF Säkerhetschef är en ettårig diplomutbildning som strävar efter en helhetssyn – säkerhetsämnena alterneras med ämnen inom affärsmannaskap. Teori kombineras med övningar, case-studier och ett projektarbete. Målsättningen är att göra ditt tunga säkerhetsansvar lite lättare att hantera. Dessutom får du ett nätverk med verksamma från andra branscher. De kan bidra med unika erfarenheter och lösningar, men också bli viktiga kontakter under hela din karriär. Att vara säkerhetschef idag och i framtiden är att ha förmågan att ständigt vara öppen för nya utmaningar och kännedom/analys av omvärlden då hotbilder och risker ständigt förändras, samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare.

Läs kursbladet - SSF Säkerhetschef

Du kan läsa mer om utbildningen SSF Säkerhetschef i vårt kursblad.

Varför välja SSF?

  • Ettårig diplomutbildning som stärker din kompetens och konkurrenskraft.
  • Tydliga krav på deltagarnas förkunskaper.
  • Erfarna föreläsare som har kunskap, erfarenhet och är aktiva inom sitt ämnesområde.

Målgrupp

Våra deltagare är säkerhetschefer/ansvariga eller personer som idag har en ledande roll i organisationens säkerhetsarbete. En viktig framgångsfaktor är att alla deltagarna är på samma kunskapsnivå från start, vilket ger erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas spetskompetenser.

Vässad utbildning och digitalt stöd

Vi på SSF Stöldskyddsföreningen är den ledande aktören för utbildning inom säkerhetsområdet och vi ser det som vår uppgift att erbjuda attraktiva och aktuella utbildningar i framkant. Med det för ögonen har vi utvecklat och vässat innehåll och pedagogik inför starten 2019.
En riktigt bra nyhet för dig som deltar är att vi stöder utbildningen med digitala verktyg för att ge dig ökad möjlighet att fördjupa och omsätta kunskaper i vardagen.

Advisory Board

Att hålla aktualitet och hög kvalitet i utbildningen över tiden är en självklarhet och vi utvecklar kontinuerligt utbildningens olika delar. Förutom vår egen kompetens tar vi hjälp av vårt Advisory Board när vi utvecklar SSF Säkerhetschef. Medlemmarna i Advisory Board delar med sig av värdefull kompetens, erfarenhet och insikt och bidrar till att SSF Säkerhetschef erbjuder det branschen efterfrågar.

Medlemmarna utses av SSF med hänvisning till sakkunskap, pedagogisk kunskap samt branschkoppling. Representationen speglar både privat och offentlig sektor.

Medlemmar i Advisory Board 
Anna-Karin Jonsson, Head of Protective Security, SEB Group Security
Annika Hahr, Säkerhetschef, H&M Sverige
Christina Boman, Säkerhets- och informationssäkerhetschef, Uppsala Universitet
Eva Dickner, Säkerhetsstrateg, SJ
Fredrik Gemzell, Säkerhetschef, Gröna Lund
Joakim Söderström, VD, Säkerhetsbranschen
Lotta Salomonsson, VD, Fairdeal Group
Lotta Thyni, Tf biträdande lokalpolisområdeschef, Lokalpolisområde Eskilstuna
Markus Lahtinen, Forskare, Lunds Universitet
Per Löndahl, Säkerhetschef, Grand Hotel
Peter Klarström, Head of L&D at Scandinavian Risk Solutions
Peter Lilius, Säkerhetschef, Apoteket
Philip Schwab, Säkerhetschef, MSB

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
17 sep Stockholm
Utbildningens längd
27 dagar, uppdelat på nio delkurser
Kursavgift
96 500 kr
exkl. moms
Huge Fastigheter AB förbättrar ständigt bygg- och förvaltningsprocesser och nu har turen kommit till kameraövervakning som hittills saknat projekteringsanvisningar. Med stor effektivitet kunde vi en och samma dag samla egen personal och även ett antal externa intressenter för att börja arbetet i rätt ordning. Kursen levererades med stor träffsäkerhet i förhållande till våra behov och vi är mycket nöjda.
Rolf Trelje
Säkerhetschef
Huge Fastigheter AB
Nyttan med utbildningen SSF Säkerhetschef har varit stor då den har gett mig en stärkt plattform att stå på. Utbildningen tar upp vad vi som säkerhetschefer till stor del möter i vår vardag och den lyckades mycket bra med att kombinera säkerhetsavsnitt med ämnen inom affärsmannaskap. Titeln Diplomerad Säkerhetschef är ett formellt bevis på ett yrkeskunnande som jag är stolt över.
Stefan Persson
Säkerhetschef
Ekerö kommun