SSF Säkerhetschef utbildning

Arbetar du som Säkerhetschef eller Säkerhetsansvarig och vill bli diplomerad? SSF Säkerhetschef är en ettårig diplomutbildning som stärker din kompetens. Nästa kurstillfälle: 22 September
Anmäl dig här

Nyhet! Delar av utbildningen är på distans.

Mer information kommer i början av 2020.

Kraven på professionen säkerhetschef ökar. Samtidigt som frågorna blir allt mer komplexa går utvecklingen av nya säkerhetslösningar allt snabbare. Avgörande för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med säkerhet är en förståelse för hur säkerhetsfrågorna genomsyrar din organisation.

Om utbildningen Säkerhetschef

Önskar du bli diplomerad säkerhetschef? Vår säkerhetschefsutbildning är en ettårig diplomutbildning som strävar efter en helhetssyn – säkerhetsämnena alterneras med ämnen inom affärsmannaskap. Teori kombineras med övningar, case-studier och ett projektarbete. Med SSF:s utbildning Säkerhetschef är målsättningen att göra ditt tunga säkerhetsansvar lite lättare att hantera. Dessutom får du ett nätverk med verksamma från andra branscher. De kan bidra med unika erfarenheter och lösningar, men också bli viktiga kontakter under hela din karriär. Att vara säkerhetschef idag och i framtiden är att ha förmågan att ständigt vara öppen för nya utmaningar och kännedom/analys av omvärlden då hotbilder och risker ständigt förändras, samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare.

Du kan läsa mer i vårt kursblad.

Varför välja SSF:s säkerhetschefsutbildning?

 • Ettårig diplomutbildning som stärker din kompetens och konkurrenskraft.
 • Tydliga krav på deltagarnas förkunskaper.
 • Erfarna föreläsare som har kunskap, erfarenhet och är aktiva inom sitt ämnesområde.

Vem riktar sig utbildningen Säkerhetschef till?

Våra deltagare är säkerhetschefer/ansvariga eller personer som idag har en ledande roll i organisationens säkerhetsarbete. En viktig framgångsfaktor är att alla deltagarna är på samma kunskapsnivå från start, vilket ger erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas spetskompetenser.

Vässad utbildning och distansstudier

Vi på SSF Stöldskyddsföreningen är den ledande aktören för utbildning inom säkerhetsområdet och vi ser det som vår uppgift att erbjuda attraktiva och aktuella utbildningar i framkant. Med det för ögonen har vi utvecklat och vässat innehåll och pedagogik för utbildningen Säkerhetschef inför starten 2020.

En riktigt bra nyhet för dig som deltar är att delar av utbildningen kommer att genomföras på distans, vilket ger dig frihet och en ökad möjlighet att fördjupa och omsätta dina kunskaper i vardagen.

SSF:s Advisory Board

Att hålla aktualitet och hög kvalitet i utbildningen över tiden är en självklarhet och vi utvecklar kontinuerligt säkerhetschefsutbildningens olika delar. Förutom vår egen kompetens tar vi hjälp av vårt Advisory Board när vi utvecklar SSF Säkerhetschef. Medlemmarna i Advisory Board delar med sig av värdefull kompetens, erfarenhet och insikt och bidrar till att SSF:s utbildning Säkerhetschef erbjuder det branschen efterfrågar. Medlemmarna utses av SSF med hänvisning till sakkunskap, pedagogisk kunskap samt branschkoppling. Representationen speglar både privat och offentlig sektor.

Medlemmar i Advisory Board på SSF:s utbildning Säkerhetschef

 • Anna-Karin Jonsson, Head of Protective Security, SEB Group Security
 • Annika Hahr, Säkerhetschef, H&M Sverige
 • Christina Boman, Säkerhets- och informationssäkerhetschef, Uppsala Universitet
 • Eva Dickner, Säkerhetsstrateg, SJ
 • Fredrik Gemzell, Säkerhetschef, Gröna Lund
 • Joakim Söderström, VD, Säkerhetsbranschen
 • Lotta Salomonsson, VD, Fairdeal Group
 • Lotta Thyni, Tf biträdande lokalpolisområdeschef, Lokalpolisområde Eskilstuna
 • Markus Lahtinen, Forskare, Lunds Universitet
 • Per Löndahl, Säkerhetschef, Grand Hotel
 • Peter Klarström, Head of L&D at Scandinavian Risk Solutions
 • Peter Lilius, Säkerhetschef, Apoteket
 • Philip Schwab, Säkerhetschef, MSB

Utbildningen Säkerhetschef kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats

22 sep 2020, Stockholm

Utbildningens längd

27 dagar, uppdelat på nio avsnitt

Kursavgift

98 900 exkl. moms

Kursens innehåll

 • Du får en helhetssyn inom säkerhetsämnena samt ämnen inom affärsmannaskap.
 • Du får verktyg för hur och varför säkerhetsarbetet är en strategisk och taktisk resurs i verksamheten.
 • Utbildningen bygger på ett aktivt lärande där teori kombineras med övningar, studiebesök, case-studier och projektarbete.
 • Du som efter genomförd utbildning har uppfyllt grundkrav på närvaro, prov, projektarbete blir diplomerad.

Utbildningens grundkrav:

 • Godkänt resultat på samtliga tentamina
 • Godkänt projektarbete
 • Minst 70% närvaro

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskaper för att;

 • leda och genomföra organisationens säkerhetsarbete,
 • driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete.

Kursens längd

27 dagar, uppdelat på nio delkurser om vardera tre dagar.
Deltagarna träffas en gång per månad.

Datum och plats

Kursstart 22 september 2020, Stockholm

Föreläsare

Du kan läsa mer om våra olika kursledare i kursbladet för SSF Säkerhetschef. Alla våra kursledare är specialister inom sina områden och vi har noga valt dem för sin pedagogiska förmåga.

Kursavgift

98 900 exkl moms.
Tidigare deltagare på SSF Säkerhetssamordnare får 15% rabatt på kursavgiften.

Mer information

Maria Åström
08-783 74 57
maria.astrom@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan SSF Säkerhetschef

*uppgifterna är obligatoriska

 

 

– Huge Fastigheter AB förbättrar ständigt bygg- och förvaltningsprocesser och nu har turen kommit till kameraövervakning som hittills saknat projekteringsanvisningar. Med stor effektivitet kunde vi en och samma dag samla egen personal och även ett antal externa intressenter för att börja arbetet i rätt ordning. Kursen levererades med stor träffsäkerhet i förhållande till våra behov och vi är mycket nöjda.

Rolf Trelje
Säkerhetschef
Huge Fastigheter AB

– Nyttan med utbildningen SSF Säkerhetschef har varit stor då den har gett mig en stärkt plattform att stå på. Utbildningen tar upp vad vi som säkerhetschefer till stor del möter i vår vardag och den lyckades mycket bra med att kombinera säkerhetsavsnitt med ämnen inom affärsmannaskap. Titeln Diplomerad Säkerhetschef är ett formellt bevis på ett yrkeskunnande som jag är stolt över.

Stefan Persson
Säkerhetschef
Ekerö kommun

Villkor för utbildningen SSF Säkerhetschef

Din anmälan är bindande. Avanmälan som sker senast åtta veckor före utbildningsstart medför ingen utbildningsavgift. Avanmälan som sker senare än åtta veckor före utbildningsstart, men före startdatum medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande en halv utbildningsavgift. Om avanmälan sker efter utbildningsstart är deltagaren betalningsskyldig för hel utbildningsavgift. Erlagda avgifter kan tillgodoräknas som delbetalning vid annan utbildningsstart, på samma eller någon annan av SSFs utbildningar, i det öppna kursutbudet och som påbörjas inom ett år. Avgifter för slutförande av utbildningen uppräknas till aktuell utbildningsavgift för årskullen. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg kan uppvisas debiteras ingen utbildningsavgift. Avanmälan sker skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan. Deltagare som inte kan nyttja sin utbildningsplats kan efter överenskommelse med SSF överlåta platsen till en annan person, under förutsättning att denna uppfyller gällande antagningskrav. SSF förbehåller sig rätten att inte starta utbildningen om antalet anmälningar är för få. I dessa fall meddelar vi dig så snart vi kan.

Antagningskrav

Gymnasiekompetens samt att man under de senaste åren arbetat både praktiskt och administrativt med säkerhetsfrågor, där de huvudsakliga arbetsuppgifterna har utgjorts av planering och ledning av säkerhetsarbete.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en Integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.c