SSF ska göra skillnad i den digitala världen

Liksom Trygghetskommissionen konstaterar kan polisen inte själva lösa den digitala brottslighets- och trygghetsproblematiken.

Thomas Brühl VD, Stöldskyddsföreningen

År 2018 polisanmäldes 260.000 digitala brott i Sverige. Här inbegrips exempelvis ID- och PC-kapning, phishing, smishing och kortbedrägerier. För såväl företag som privatpersoner är den här brottsligheten ett växande problem. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att digitala brott blivit en offentlig angelägenhet och högt prioriterad på den politiska agendan.

Liksom Trygghetskommissionen konstaterar kan polisen inte själva lösa den digitala brottslighets- och trygghetsproblematiken. Det måste ske i samverkan med andra aktörer, såväl privata som offentliga. De brottsförebyggande åtgärderna är de viktigaste och här har SSF en viktigt och unik roll som ideell och neutral aktör med sina kompetensområden och höga trovärdighet. Det kommer dock att krävas hårt arbete och nya arbetssätt som kan stärka SSF:s befintliga roll som säkerhetsutbildare, normgivare och informationskanal när det gäller trygghetsfrågor.

SSF:s engagemang gällande digitala brott är lika självklart som att vi genom åren engagerat oss starkt kring frågor som rört sig kring vår fysiska säkerhet. Vi lever i en tid där fysisk säkerhet och digital säkerhet växer ihop. Titta bara på de moderna låsen, de har utvecklats från att enbart vara mekaniska för att därefter bli elektromekaniska enheter och numera vara digitaliserade låssystem med appar, med vilka man kan styra tillträde med mera. Även larmsystem har gått den vägen och är också digitaliserade. Och digitaliseringen gäller förstås också brottsligheten. I vår fysiska miljö har vi en relativt god insikt i hur vi ska agera för att skydda vårt hem, bilar,
cyklar eller andra saker men digitala brott är mer osynliga än fysiska.

När det kommer till den digitala miljön har vi inte alls samma kompetens, även om skyddet mot digitala brott är minst lika viktigt som skyddet mot fysiska brott. Utvecklingen går mot ett IoT-samhälle där allt i hemmet kan komma att kopplas upp, vilket ökar riskerna för att utsättas för brott.

En annan riskfaktor är E-handeln som ökat snabbt, men utan tillräcklig säkerhet. E-handlarna vet att en snabb säljprocess ökar antalet transaktioner och därmed försäljningen, så de väljer bort de säkerhetslösningar som stoppar upp köp-processen för kunden. Ny teknik möjliggör nya cyberbrott men också sätt att öka säkerheten. Biometriska data och AI är två områden som både kan stärka och försvaga vår säkerhet på nätet. Cybersäkerhet är sålunda ett område som blir allt viktigare, vilket förklara varför allt fler företag och privatpersoner eftersträvar att höja sin kompetens inom det digitala området.

Behovet av utbildning inom cybersäkerhet och digitalisering är därför generellt stort, och ökande. Mot ovanstående bakgrund har SSF en mycket viktig roll där vi kan och ska göra skillnad. Den digitala transformationen är viktig och avgörande, inte bara för den rent digitala brottsförebyggande verksamheten utan även för att stärka den fysiska säkerheten då den oftast är helt beroende av att det digitala fungerar.

Här kan du läsa vårt nya nummer av Tryggare samhälle!