SSF 701 utg. 1 – Lås till moped och motorcykel – Klassning, krav och provning

839 kr1,049 kr

Målgrupp: Tillverkare, kravställare, provningsorgan

Observera att produkten är personlig.

Målgrupp: Tillverkare, kravställare, provningsorgan

Avsikten med normen är att lägga fast säkerhetsnivåer. De flesta försäkringsbolag ställer krav på att moped- och motorcykellås ska uppfylla denna norm. Normen refererar till, eller bygger så långt som möjligt, på nationella eller internationella standarder eller andra tillämpliga tekniska specifikationer och kravdokument.

SSF 701 utg. 1 – Lås till moped och motorcykel – Klassning, krav och provning

Språk: Svenska.
Daterad: 2022-06-22

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number.