SSF 1014 utg. 6 – Materiel inbrottslarmanläggning Klassning, krav och provning

1,179 kr1,659 kr

Målgrupp: Tillverkare, certifieringsorgan, provningsorgan, installatörer, projektörer, kravställare.

Observera att produkten är personlig.

Produktinformation

Målgrupp: Tillverkare, certifieringsorgan, provningsorgan, installatörer, projektörer, kravställare.

Ändamålet med en inbrottslarmanläggning är att så tidigt som möjligt få indikation på ett inbrotts- eller tillgreppsförsök. Funktion och tillförlitlighet hos materiel i inbrottslarmanläggningen är av avgörande betydelse för larmanläggningens totala funktion och tillförlitlighet. I SSF Stöldskyddsföreningens regler SSF 130 – Projektering och installation av inbrottslarmanläggning och SSF 140 – Projektering och installation av inbrottslarmanläggningar med intern radioöverföring, anges att i inbrottslarmanläggningen ingående materiel ska uppfylla kraven i denna norm. Denna norm innehåller hänvisningar till publicerade svenska standarder (SS-EN). I vissa fall hänvisas till de delar av en standard, som är aktuella för respektive avsnitt. I samband med att nya produktstandarder fastställs inarbetas dessa i normen.

Ändringar sedan föregående utgåva

 • Uppdaterade referenser
 • Tydligare kapitelindelning
 • Krav på seismiska detektorer enligt VdS 2331 norm införda
 • Hänvisning SSF 1120 IoT – Uppkopplade enheter – Krav och provning har tillkommit
 • Krav på SS-EN 50131-2-8: 2016 Larmsystem – Inbrotts- och överfallslarm – Del 2-8: Vibrationsdetektorer för inbrottslarm har tillkommit
 • Krav på SS-EN 50131-2-10 Larmsystem – Inbrottslarm – Del 2-10: Lägesindikator för låsregel har tillkommit
 • Produkter som uppfyller kraven enligt denna norm kan certifieras, enligt SSF 1130
 • Ändring i tabell 5 och 6 gällande Electromagnetic Compatibility Immunity tests (operational), ny referens: EN 50130-4

Omfattning

Denna norm SSF 1014 specificerar krav på Inbrottslarmprodukter för användning i inbrottslarmsanläggningar. I normen anges krav och provningsmetoder för inbrottslarmmateriel som installeras i byggnader. Normen omfattar endast sådan materiel som är specifik för denna typ av anläggningar och således inte installationsmaterial som t.ex. kablar, fästanordningar och kopplingsboxar. Materiel enligt denna norm indelas i larmklasser som refererar till grades enligt SS-EN standard för respektive produkt.

Följande grupper finns definierade i denna norm;

 • Centralapparater • Strömförsörjningsutrustningar
 • Förbikopplare, olika typer
 • Detektorer, olika typerMagnetkontakter
 • Larmdon
 • Larmglasgivare Materielgruppen larmöverföringssystem behandlas i normen SSF 114 och omfattas inte av denna norm.

Referenser

I denna norm refereras till nedanstående dokument. För odaterade utgåvor tillämpas senast publicerade utgåva, inklusive publicerade tolkningar/tillägg. De med * markerade referenserna är nödvändiga att ha tillgång till endast för provningslaboratorier.

 • SSF 1120–1 IoT – Uppkopplade enheter – Krav och Provning
 • SSF 1130 Certifieringsorgan – Krav
 • SS-EN 1630* Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier –Inbrottsskydd – Provningsmetod för manuella angrepp
 • SS-EN 50130-4* 1) Larmsystem – Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Produktfamiljstandard: Immunitetsfordringar på utrustning för brand-, inbrotts- och trygghetslarm.
 • SS-EN 50130-5* 2) Larmsystem Del 5: miljötålighetsprovning
 • SS-EN 50131-1 Larmsystem – Inbrotts- och överfallslarm – Del 1: Systemfordringar
 • SS-EN 50131-2-2 Larmsystem – Inbrotts- och överfallslarm – Del 2-2: Fordringar på passiva IR-detektorer

Representanter i arbetsgrupp

Normen är framtagen i en arbetsgrupp bestående av representanter från försäkringsbolag, (If), Kammarkollegiet, certifieringsorgan (SBSC, SCAB, RISE), Säkerhetsbranschen och produktleverantörer (Alarmtech, Aritech, Stanley Security, Vanderbilt).

Denna norm gäller från 2023-01-09 och ersätter utgåva 5. Utgåva 5 dras in 2023-06-09

SSF 1014 utg. 6 – Materiel Inbrottslarmanläggning

Språk: Svenska.

Daterad: 2023-01-09

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number