SSF 1112 utg. 1 – Behörig installatör – Inbrottslarm med intern radioöverföring

399 kr499 kr

Målgrupp: Kravställare, certifieringsorgan, installatör.

Observera att produkten är personlig,

Produktinformation

Målgrupp: Kravställare, certifieringsorgan, installatör.

Denna norm SSF 1112 specificerar krav på Behörig installatör Inbrottslarm med intern radioöverföring enligt SSF 140.

Förutsättningar för att en inbrottslarmanläggning ska installeras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en installatör/leverantör som har personal med tillräcklig kompetens enligt denna norm. Dessutom är det väsentligt att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen. Information markerad ”Anm.” (Anmärkning) är avsedd att klargöra eller ge vägledning för att förstå det aktuella kravet.

Omfattning

Denna norm omfattar krav på Behörig installatör inbrottslarm med intern radioöverföring. Kraven avser den behörige installatörens kompetens, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom området. Certifiering enligt denna norm gäller för installationer utförda enligt SSF 140

Referenser

Följande publikationer innehåller krav vilka delvis eller i sin helhet, genom hänvisning, utgör krav i denna norm. Vid daterade referenser gäller endast den refererade utgåvan. Vid odaterade referenser gäller den senaste utgåvan, inklusive tolkningar, av publikationen.

  • SSF 130 Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning
  • SSF 136 Larmcentraler
  • SSF 140 Stöldskyddsföreningens regler för Projektering och Installation av inbrottslarmanläggningar med intern Radioöverföring
  • SSF 1014 Materiel Inbrottslarmanläggning – Klassning, krav och provning
  • SSF 1101 SSF Cybersäkerhet – Basnivå – Grundläggande IT-säkerhet
  • SSF 1130 Stöldskyddsföreningens norm för Krav certifieringsorgan
  • SS-EN 50131–1 Larmsystem – Inbrotts- och överfallslarm – Del 1: Systemfordringar
  • SFS 1983:1097 Larmlagen med införda ändringar 3 Definitioner 3.1 behörig installatör person som genom tredjepartscertifiering visar sig uppfylla kraven i denna norm

Representanter i arbetsgrupp

Denna norm är framtagen i samarbete mellan SSF Stöldskyddsföreningen, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC), Svensk Certifiering AB (SCAB), Verisure AB, Securitas Direkt AB, Sector Alarm AB, Secits Security IT solutions, Securitas Sverige AB, Säkerhetsbranschen och Svenska Alarm AB.

Övergångsregler

Denna norm, SSF 1112 utgåva 1 gäller från 2023-05-01.

SSF 1112 utg. 1 – Behörig installatör – Inbrottslarm med intern radioöverföring

Språk: Svenska.

Daterad: 2022-11-29

Övergångsregler: SSF 1112 utgåva 1 gäller från 2023-05-01.

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number