• TFFN 902 utg. 3

TFFN 902 utg. 3 – Mekaniskt extra stöldskydd för bil – Krav och provning

389 kr509 kr

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare.

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Förhandsgranskning

Förhandsgranskning TFFN 902 03 Mekaniskt extra stöldskydd

Tolkningsdokument

Tolkning dat. 2011-04-15

Tolkning till TFFN 902 utg. 3

Produktinformation

Sedan januari 2020 har ansvaret för normen överlåtits till SSF, läs mer här.

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare.

Denna norm omfattar krav och provningsmetoder för ESB som är avsedda att eftermonteras i redan tillverkade personbilar (M1) och lätta lastbilar (N1). Kraven avser ESBs utförande, funktioner och egenskaper ur stöldskyddande synpunkt. Dess-utom finns krav på monteringsanvis-ning och handhavandeinstruktion.

  • TFFN 902 utg. 3 – Mekaniskt extra stöldskydd för bil – Krav och provning.
  • Språk: Svensk/Engelsk
  • Daterad:
  • Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.
  • Our digital versions of norms and standards can only be purchased if you have a valid Swedish organization number and phone number.