SSF 1085 utg. 1 – Polykarbonat – Klassning, krav och provning

889 kr1,159 kr

Målgrupp: Tillverkare, kravställare, provningsorgan.
Observera att produkten är personlig, läs våra avtalsvillkor här

Produktinformation

Målgrupp: Tillverkare, kravställare, provningsorgan.

Ett bra inbrottsskydd ska inte bara försvåra inbrott utan också försvåra bortförandet av stöldgods samt avskräcka från inbrottsförsök. Inget inbrottsskydd är fullkomligt, men ju svårare det är att fullborda ett inbrott desto större är möjligheten att förövaren misslyckas eller blir upptäckt. Det grundläggande för inbrottsskyddet är ett bra mekaniskt skydd. Detta kan uppnås genom att lokalens omslutningsytor görs motståndskraftiga så att de är svåra att forcera.

Normen omfattar klassning, krav och provmetoder för polykarbonat eller andra polymera skivor avsedda för glasliknande applikationer.

Klassningen refererar till skyddsklasserna enligt SSF 200 – Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler.

SSF 1085 utg. 1 – Polykarbonat – Inbrottsskyddande egenskaper – Klassning, krav och provning

Språk: Svenska.

Daterad: 2022-11-18

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number