Krav från försäkringsbolag

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad december 2, 2020)

SSF rekommenderar företag, personer och produkter som certifierats enligt SSF norm.

SSF rekommenderade produkter

En kravställare, exempelvis ett försäkringsbolag, hänvisar ofta till godkända eller av SSF rekommenderade produkter.

Vem är kravställaren?

Kravställaren är oftast försäkringsbolaget, som via företagsförsäkringen ställer krav på nivån av säkerhet ett företag ska ha för sina lokaler. Ibland ställs kraven i upphandlingar vid ny- och ombyggnationer, med försäkringskravet som grund. Det förekommer även myndighetskrav.

När behöver jag känna till begreppet normer och varför behövs normer?

En norm är det regelverk som tredje part använder för att jämföra de uppsatta kraven med de resultat som framkommer under certifieringsprocessen. Tredje part kan därefter utfärda intyg eller certifikat emot detta.

För produkter är det vanligt att i normen dela upp dem i olika klasser, med differentierade kravnivåer. Tredje part är ett certifieringsorgan, i vårt fall Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB.

Med praktiskt tillämpbara regelverk kan köpare av säkerhet på ett tydligt sätt se vilka produkter som uppfyller kraven, och vilka företag som är kompetenta att projektera, installera och underhålla anläggningarna.

Vad innebär en certifiering?

En certifiering innebär att produkten/företaget/personen uppfyller de krav som är angivna i ett specifikt regelverk (en norm eller standard). Det betyder att produkten genomgått en provning för olika egenskaper och årliga tillverkningskontroller.

För företag genomförs årliga revisioner för att säkerställa att kraven är uppfyllda och att rutiner följs. Motsvarande gäller även för personer, där specifika kunskaper följs upp.

Ett certifikat är vanligtvis giltigt i 5 år, därefter krävs en re-certifiering.

Certifiering är frivilligt för alla leverantörer men det är inte alla leverantörer som väljer att certifiera sina produkter.

Vem kan hjälpa mig som företagare eller nybliven företagare?

Försäkringsbolaget kan hjälpa till med vilka krav som ställs för att ersättning ska utgå vid en skada.

SSF kan via telefon eller mail hjälpa till med vad som krävs för att uppnå försäkringsbolagens krav i specifika fall.

Låssmeden kan vara behjälplig med vilka typer av skydd som kan komma ifråga utifrån försäkringsbolagens krav.

Vill du veta mer? Gå en kurs!