Kamerabevakning

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad juli 26, 2022)

När behöver du tillstånd för kamerabevakning och vilka normer gäller egentligen?

Dataskyddsförordningen och ny kamerabevakningslag

Den 25 maj infördes dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft 1 augusti 2018. Detta innebär förändringar för dig som bedriver kamerabevakning.

Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Läs mer om den nya kamerabevakningslagen på IMYs hemsida.

Normer och regler

Det finns idag tre normer som ställer krav på installationerna av kameraövervakning. SSF 1060 – CCTV Kameraövervakningssystem projektering och installation, SSF 1061-CCTV Anläggarfirma och SSF 1062 – CCTV Behörig ingenjör.

Syftet med normerna är att säkerställa kvalitet och kunskap hos de företag och personer som ska utföra installationer av kameraövervakningen.

Vill du lära dig mer? Gå någon av våra kurser!