Skapa en bra säkerhetskultur

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad oktober 21, 2019)

En bra säkerhetskultur kännetecknas av ett engagemang hos personalen. Det är viktigt att säkerhetsfrågorna är del av organisationens personalarbete; från rekrytering och under hela anställningstiden.

Bra säkerhetskultur på ditt företag

Ett företags säkerhetskultur är en kombination av medarbetarnas dagliga risk- och säkerhetsmedvetande. En bra säkerhetskultur kännetecknas av ett engagemang hos personalen. Det är viktigt att säkerhetsfrågorna är del av organisationens personalarbete; från rekrytering och under hela anställningstiden.

Förväntningar på medarbetarna:

Vara uppmärksamma på säkerhetsrisker
Veta hur man skall agera om risk eller skada uppstår
Själva vara delaktiga och förstå säkerhetsrisker i sitt arbete
Reflektera över hur säkerheten kan förbättras
Känna till rutiner och policy

Skapa motiverade medarbetare

 • Ha en rimlig, balanserad säkerhet, som alla kan förstå.
 • Skapa en bra arbetsmiljö och ett gott klimat på alla nivåer.
 • Ange och tillämpa de normer och värderingar som ska gälla i organisationen, säkerhetsarbetets mål och inriktning samt de gränser som gäller samt konsekvenserna vid överträdelser
 • Se till att ha en väl utvecklad informationsteknik.
 • Arbeta med attitydpåverkan.
 • Informera regelbundet och i flera sammanhang, från rekryteringen och framåt: under möten och planeringssamtal, på kurser och konferenser, i informationsblad och genom anslag.
 • Lär ut/informera om skydd och säkerhet i hemmet, i bilen, i båten.

Skapa en motiverad ledning

 • Definiera säkerhetsarbetets förväntade resultat i ekonomiska termer
 • Etablera samarbete med ekonomifunktionen, samt personal- och utbildningsfunktionen
 • Säkerhetschefen på rätt nivå i företaget
 • Få ledningen att inför andra deklarera en säkerhetsståndpunkt, säkerhetsanda, säkerhetsidé och säkerhetspolicy

Vill du lära dig mer? Gå en kurs!