Riskhantering och säkerhetskultur – Utbildning

Utbildningstillfällen: enligt förfrågan
Gör din förfrågan

Alla verksamheter står inför hot och risker och det är av vikt att det finns förståelse, både hos personal och ledning, om analys och hantering av dessa. Utgångspunkten är att ha ett gott säkerhetsmedvetande och att regelbundet genomföra riskanalyser för att på ett professionellt sätt upptäcka och hantera risker och hot.
Utbildningen ger deltagaren kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet riskanalys och riskhantering. Exempel på till synes små misstag som lett till stora konsekvenser på grund av bristfällig säkerhetskultur presenteras och diskuteras. Utbildningen ger också kunskaper om hur val av lämpliga och ekonomiskt försvarbara skyddsåtgärder görs.

Målgrupp

Den här utbildningen passar verksamhetens samtliga anställda, oavsett om din roll är som HR, säkerhetsansvariga, frontdeskpersonal, servicepersonal eller chef.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert mot förfrågan

Innehåll

  • Säkerhetskultur
  • Riskanalys
  • Riskhantering
  • Skyddsåtgärd

Utbildningens mål

  • Skapa säkerhetsmedvetande och en bättre säkerhetskultur.
  • Utveckla förebyggande åtgärder på fakta och inte magkänsla.
  • Skapa förståelse för vikten av riskhantering.
  • Kunna genomföra en riskanalys.
  • Kännedom om möjliga skyddsåtgärder.

Praktisk information

Utbildningen beställs som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!
Valda delar av utbildnigen kan ges som halvdag eller seminarium, kontakta oss för förslag.

Heldag, offert mot förfrågan. Lärares eventuella resor och logi, samt eventuella kostnader för utbildningslokaler tillkommer.

Föreläsare

Tomas Devenyi, säkerhetskonsult på Ancoris Security.

Mer information

E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se
Telefon: 0771-773 773

Intresseanmälan Riskhantering och säkerhetskultur

*uppgifterna är obligatoriska

Gör din förfrågan