Hur kan vi hjälpa till?

Industri & tillverkning

Tillverkningsindustrin är genom sina oftast stora volymer en måltavla för stölder, interna såväl som externa. Utöver verktyg, maskiner och fordon är även råvaror eftertraktade. De förstnämnda har mycket kraftiga avskrivningsnivåer från försäkringsbolagens sida och även hög självrisk. Stölder innebär därför stora kostnader för industriföretagen.

Stölder av verktyg och maskiner innebär också ofta stopp i produktionen, vilket kan få stora konsekvenser ekonomiskt. DNA-märkning har inte bara en avskräckande effekt utan ökar också chansen att få tillbaka stulna föremål.

Lämpliga produkter att DNA-märka:

  • Maskiner
  • Fordon
  • Verktyg
  • Stöldbegärliga råvaror

Fordon och båt

Alla Fordon och båt (5)