Medlemsintervju: Excelerate 360

Excelerate 360, nya stödjande medlemmar i SSF. Svartvit bild på Christer Bygdestam, Mattias Rosén och Rickard Casemyr.

Vad händer när erfarenheter från storbank, försvarsmakt och telekom möts? Christer Bygdestam, Mattias Rosén och Rickard Casemyr insåg att deras samlade kompetenser var både unika och efterfrågade – så föddes Excelerate 360. Som nyblivna medlemmar i SSF Stöldskyddsföreningen ser de fram emot fortsatt kompetensutveckling och ett forum för erfarenhetsutbyte och nya samarbeten. 


Hallå där, Christer Bygdestam och Mattias Rosén, på Excelerate 360. Ni är ganska nystartade, berätta lite mer om er själva och vad ni gör. 

Christer:
– Vi är ett ganska nystartat bolag, bestående av mig, Mattias och Rickard. Jag har bakgrund som fastighetschef på en stor bank under tio års tid och har arbetat intensivt med säkerhetsfrågor under den tiden; utifrån många aspekter: från fysisk säkerhet till skydd av speciella objekt. 

Mattias:

– Mitt perspektiv har varit bank- och finanssektorn där jag arbetat med riskhantering. Jag har även erfarenhet från Försvarsmakten, så framför allt en gedigen grund inom säkerhetsskydd. Fysisk säkerhet är ju också en del av säkerhetsskyddet, så det är min ingång. 

Christer:

– Rickard (på semester när denna intervju utfördes, reds.anm) har bakgrund inom telekom där han arbetat med utrullning med säkerhetsfokus, exempelvis 4G och 5G. Vi tre insåg att tillsammans utgör vi en bra mix. Vi har olika infallsvinklar i säkerhetsarbetet och hur man skyddar olika objekt som gemensamt bygger en intressant helhetskompetens. 

Vilken typ av kunder arbetar ni med? Märker ni av det förändrade omvärldsläget i er verksamhet?

Christer:
– Det är delarna kopplat till säkerhet som vi försöker stötta, exempelvis när det gäller utrullning av 5G och andra typer av kommunikationsnät som finns här. Just nu fokuserar vi mycket av vår tid på diskussioner med myndigheter kopplat till krisen i Ukraina. Framför allt är det frågor om skyddsrum och lösningar kring det. Håller skyddsrummen standard, var är de belägna, finns det tillräckligt många? I nuläget finns det väldigt många olika frågeställningar där vi hoppas kunna bidra på ett bra sätt. 

Sedan finns det tydliga kopplingar till mycket av det arbete SSF håller på med också. Exempelvis frågor om accesser till den här typen av utrymmen, där det inte är solklart hur man egentligen får tillgång. 

Vad bra att du tog upp det, jag var precis på väg till frågan om SSF. Hur är det med er relation till SSF Stöldskyddsföreningen, givet era bakgrunder har ni säkert sprungit på oss förut?

Christer:

– O ja, mycket utifrån de här standarderna. Skyddklasstandarderna har vi alla jobbat väldigt mycket utifrån och även larmklassmässigt. Det finns ett jättebra arbete som vi som arbetat i företag kunnat ta del av och det är ju sådant vi kommer att kunna rådgiva inom också. Många företag har tidigare haft en annan riskbedömning av sin verksamhet och stramat åt det. Nu tänker man inte bara informationssäkerhet utan även fysisk säkerhet: hur skyddar man de värden företaget har? Det handlar mycket om kommunikationsbitarna, exempelvis hur man säkerställer att den typen av installationer inte rubbas i händelse av de kriser som potentiellt kan drabba vårt samhälle. Givetvis driver det affär för säkerhetsföretag, men det finns en annan aspekt i det som handlar om hur vi som samhälle ska fungera. Det är inte bara en affärsmässig del, man har även krav på sig. 

Mattias:

– Precis. Det krävs att man vet vad det är för regelefterlevnad, vad det är för säkerhetsskyddskrav som gäller. Det är ett måste för att kunna omsätta kunskapen till effektiva handlingsplaner och veta var i företaget man berörs av det. Det berör ett stort antal företag och branscher, men man kanske inte riktigt fullt ut har identifierat än hur de här riskerna berör en, så det är en viktig fråga. 

Varför valde ni att bli medlemmar i SSF Stöldskyddsföreningen? 

Mattias:

– Det fanns flera bakomliggande orsaker. En är att säkerhetsområdet har utvecklats enormt. Området har vuxit till att innehålla fler delar och då blir det viktigt om man kanske inte själv har alla delar att hitta ett bra forum för den kompetensutvecklingen. Vi kände att om vi är medlemmar i SSF så är det ett bra forum för oss att ta del av de kunskaperna och de olika kompetenserna, men också driva samarbeten den vägen och på så sätt utveckla området ännu mer. 

Sist men inte minst, passa gärna på att göra era röster hörda nu. Finns det något speciellt ni skulle vilja se från SSF framöver? Exempelvis medlemsaktiviteter, ämnen vi borde ta upp eller frågor ni som medlemmar gärna ser att SSF driver? 

Christer:

– Ja, kameraövervakning och vad man kan göra med den är en ständigt återkommande fråga när man pratar med säkerhetsleverantörer. Det finns, och har under många år funnits, många goda idéer kring vad numera tillgänglig, avancerad programvara möjliggör att göra med kameran men det implementeras ingenstans. Exempelvis att med hjälp av AI ta reda på vad som händer i bilden. Det är varken kostsamt eller komplicerat egentligen, utan det handlar om att våga använda tekniken. Säkerhetscheferna vill säkerställa att det fungerar och få ett oberoende svar på vad det egentligen är för teknik och vad man kan göra med den. 

Att få säkerhetschefer att förstå att det fungerar och är tillförlitligt – där behövs det branschorganisationer som är med och arbetar för det. Leverantörerna blir inte litade på i frågan och kan inte vara budbärare. Det är inte riktigt någon som vill ta i den frågan, så det skulle jag tycka vore fantastiskt intressant att kanske få SSF Stöldskyddsföreningen att titta närmare på och jobba mot!

Mattias:

– Ett annat område som vi verkligen vurmar för är miljö- och hållbarhetsfrågor, kopplat till hela säkerhetsbranschen. Något SSF skulle kunna lyfta är hur föreningen arbetar man miljö- och hållbarhetsfrågor och tydliggöra vad branschen och dess medlemmar kan bidra med. Det är verkligen ett projekt vi sträcker ut handen till SSF att börja titta mer på. Vi har många förslag på hur SSF skulle kunna bidra till att det fokuseras mer på miljö- och hållbarhetsområdet kopplat till säkerhetsbranschen. 

***

Läs mer om Excelerate 360 på https://excelerate360.se/

Vill ditt företag också bli medlemmar i SSF Stöldskyddsföreningen? Läs mer och ansök här!