Medlemmar

Bli medlem i SSF Stöldskyddsföreningen

– Ditt medlemskap bidrar till att skapa trygghet

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle genom informationsspridning, opinionsbildning och olika brottsförebyggande verksamheter. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideell verksamhet och projekt för att öka tryggheten i samhället.

Som medlem i SSF Stöldskyddsföreningen stödjer du oss i vårt arbete med att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Ditt medlemskap bidrar till att vi kan driva informationverksamhet för att öka kunskapen och engagemanget kring förebyggande åtgärder mot vardagsbrott, genomföra kostnadsfria seminarier, driva opinionsbildning och genomföra nätverksträffar. Ditt bidrag gör även att vi kan dela ut stipendier för att uppmärksamma goda insatser inom det brottsförebyggande området.  

Under 2020 har vi förstärkt vårt arbete mot vardagsbrott. Vi har exempelvis lanserat säkerhetskollen.se som är en heltäckande tjänst med varningar och råd för att minska risken för digitala brott samt att vi tagit fram flera nya normer. Under 2021 kommer vi att fortsätta det brottsförebyggande arbetet mot både fysiska och digitala brott.

Vill ditt företag bli medlem i SSF? Fyll i ansökningsformuläret och skicka till oss. Er ansökan kommer sedan att behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

Vill du veta mer så kontakta:

Chef rådgivning, information och Public Affairs

Per Klingvall
per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se 070-301 68 05