Medlemmar

Var med och bidra till ett tryggare Sverige – bli medlem i SSF Stöldskyddsföreningen

Brottsligheten förändras hela tiden och utgör idag ett stort problemområde för företag och allmänhet, både i vår fysiska och digitala värld. På SSF Stöldskyddsföreningen jobbar vi för ett tryggare Sverige. Var med oss på resan du också – bli stödjande medlem idag!

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mer. 

Ja, så resonerar många av de företag som väljer att stötta vårt arbete på SSF Stöldskyddsföreningen. I snart 100 år nu har vi verkat för ett säkrare samhälle och ett tryggare Sverige. Vårt viktiga arbete fortsätter och bedrivs idag bland annat genom informationsspridning, opinionsbildning och olika brottsförebyggande verksamheter. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideell verksamhet och projekt för att öka tryggheten i samhället.

Under året har vi förstärkt vårt arbete mot vardagsbrott. Vi har bland annat vidareutvecklat Säkerhetskollen.se – en heltäckande tjänst med varningar och råd och syftet att öka kunskapen kring digitala brott som bedrägerier och dataintrång. Vi arbetar även kontinuerligt med att ge ut och se över normer och regelverk inom säkerhetsområdet, så att de är aktuella och anpassade till dagens teknik och kommande krav.

Under 2024 fortsätter vi vårt brottsförebyggande arbete, både mot fysiska och digitala brott.

Vill du också vara med? Ansök om att bli medlem idag!  

Vad innebär det för dig och företaget att bli medlem? 
Som stödjande medlem hjälper du via ditt företags medlemskap till att stötta SSF Stöldskyddsföreningen. Du får profilera ditt företag tillsammans med oss och visar även dina anställda, kunder och samarbetspartners att ditt företag är med och finansierar en viktig samhällsfråga. 

Ditt företag betalar en fast medlemsavgift på 100 kronor per år, samt en serviceavgift som tillkommer. Serviceavgiftens storlek varierar beroende på antalet anställda i företaget (för närvarande mellan 675-1 995 kronor). 

Som stödjande medlem får du

  • Inbjudningar till kostnadsfria aktiviteter, såsom seminarier och föreläsningar
  • 10 % rabatt på nyckelbrickor
    10 % rabatt på alla DNA-märkningar
  • Viktiga nyheter, ny kunskap och omvärldsbevakning: till exempel rapporten Framtidens brott och våra informativa nyhetsbrev

Medlemskapet är giltigt och förnyas ett år i taget och självklart får du och ditt företag tillgång till allt material och alla era förmåner direkt efter att er ansökan godkänts. Stort tack för att ni är med och bidrar!

Bli medlem på en gång – fyll i din ansökan här nedan! 

Ansökan om medlemsskap

Vill du veta mer så kontakta:

Chef rådgivning, information och Public Affairs

Per Klingvall
[email protected] 070-301 68 05