Utbildningar på deltagarnas villkor

Att transformera en utbildning till att ges online, för att möta marknadens behov av moderna sätt att ta till sig kunskap, är ett gediget arbete. SSF startade digitaliseringsresan under hösten 2019 och planerade att genomförandet skulle ta ett par år. Rådande pandemi skyndade på arbetet och stora delar av projektet blev klart redan 2020.

Ledordet i transformationen är kvalitetssäkring. Både kursupplägg och pedagogik har förändrats.

SSF Säkerhetssamordnare är en av de utbildningar som man lagt extra mycket fokus och tid på när man gått från fysisk till webbsänd lärarledd undervisning. Exempelvis genomförs övningar där deltagare får tillämpa sin nyvunna kunskap i kombination med sina erfarenheter. Ett fiktivt företag presenteras och är objekt för mer omfattande övningsuppgifter som deltagare löser och diskuterar under utbildningen.

”Det har varit både roligt och arbetskrävande att arbeta fram nya sätt att erbjuda utbildningar på,” säger Maria Dahlstedt utbildningsansvarig på SSF. ”Det är extra roligt att det varit mödan värt eftersom det nya upplägget uppskattas av våra deltagare.”

SSF har fått fina kursutvärderingar där deltagare uppskattar den ökade tillgängligheten, där de som inte bor i Stockholm slipper både resor och övernattningar. Läs mer om Utmaningen att snabbt hinna kvalitetssäkra här.

Läs mer om utbildningen SSF Säkerhetssamordnare.