Behörig ingenjör – Inbrottslarm

22,250 kr

Genom att certifiera dig visar du att du kan projektera, installera samt uppfylla de krav som ställs på dig som installatör av inbrottslarmanläggningar. Utbildningen ger dig all nödvändig kunskap som leder fram till en sådan certifiering.

Utbildningen passar både för dig som ska certifiera dig för första gången och för dig som ska recertifiera dig.

All infromation om utbildningen hittar du här.

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: