Säkerhetsskyddsutbildning

22,650 kr

Säkerhetsskyddslagen innebär att företag och organisationer får ett utökat ansvar för att säkerställa skyddet av skyddsvärda tillgångar. Detta kräver såväl resurser som kompetens.

All information om utbildning hittar du här.

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: