Hur kan vi hjälpa till?

Digital säkerhet med affärsnytta

Praktisk förståelse, förberedelse och tillämpning av EU:s satsningar på regelverk med säkerhetskrav på varor och tjänster.
Boka nu

Vet ni hur EU:s satsningar inom digitalisering påverkar er verksamhet och er data? Är ni rustade för att behålla kontrollen och samtidigt nyttja möjligheterna som erbjuds framåt?

Visst är det är praktiskt och bekvämt när vi kan lägga tråkiga vardagssysslor så som gräsklippning eller dammsugning på maskiner?! Men hur fungerar det egentligen? Vad händer med den data som skapas i dammsugaren när den åker omkring och kartlägger bostäder? Vem äger den data som samlas in eller skapas av den självgående maskinen? Och vem ansvarar för användningen, lagringen och skyddet av den? 

Det är exempel på frågor som behandlas inom EU:s policyprogram för Europas digitala omställning fram till 2030, kallat The Digitale Decade. Ett av EU:s mest prioriterade områden fram till 2030 är fortsatt digitalisering och innovation. Målet är att Europa ska vara digitalt suverän i en öppen och sammankopplad värld och att människor och företag ska ha möjlighet att ta vara på en hållbar och mer välmående digital framtid. Inom programmet finns olika insatsområden, varav ett är lagstiftning kring cybersäkerhet, integritetsskydd, AI och användning av data med ett stort tillhörande finansieringsprogram för innovation.

Om du är ansvarig för ditt företags regelefterlevnad, affärsutveckling eller säkerhet ger den här utbildningen dig en överblick över EU:s ambitioner och kommande regelverk samt förståelse för hur ni kan planera verksamheten framåt.

Under utbildningen kommer kursledare och experter inom it-rätt och digitalisering att lotsa dig genom de olika regelverken för att ge en ökad förståelse för EU:s ambitioner och mål för det digitala Europa. Ett särskilt fokus läggs på de regelverk som påverkar företags och myndigheters arbete med säkerhet kring och tillgänglighet till organisationens data. Vi går exempelvis igenom NIS och NIS 2, samt Cyber Recilience Act och gör en övergripande beskrivning av Data Act, Data Governance Act, och AI Act. Vissa av dem har trätt i kraft, andra är under förhandling.

Som deltagare får ni möjlighet att diskutera hur regelverken kan påverka exemplifierade produkter och tjänster.

I utbildningen kommer ni att få ökad kunskap om och svar på följande frågor och utmaningar:

 • EU:s strategi och agenda för digitalisering av unionen.
 • Utvalda regelverk som sätter upp säkerhetskrav på tekniken, och krav på olika certifieringar, så som:
  • NIS och NIS 2
  • Cyber Resiliance Act (CRA)
  • Cyber Security Act (CSA)
  • Directive on the resilience of critical entities (CER)
 • En överflygning av övriga regelverk som rör hanteringen av själva datan och hur dom kan påverka de tekniska lösningarna, så som:
  • Data Governance Act
  • Data Act
  • AI Act
 • Diskussion kring hur regelverken påverkar utvecklingen och tillhandahållandet av digitala och uppkopplade produkter och tjänster. Diskussionerna utgår från praktiska exempel.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse för hur du kan lära känna och ta kontroll över din verksamhetsdata för att identifiera möjligheterna samt förstå utmaningarna vid användning av data.   Det här är din och din verksamhets chans att följa i EU:s spår – bli konkurrenskraftiga och bäst på det ni gör.

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

 • EU:s strategiska mål och pågående arbete
 • Nya initiativ som påverkar digitala produkter och tjänster
 • Regelverken som påverkar informationsflödet i produkter och tjänster som är uppkopplade till internet
 • Praktiska exempel på: kartläggning av relevanta regelverk och hur de påverkar utvecklingen och tillhandahållandet av produkter och tjänster

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som ansvarar för organisationens regelefterlevnad eller säkerhet samt verksamhetsutvecklare.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav krävs.

Kursstart och plats

24 Nov 2023, Stockholm

15 feb 2024, online

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

7 750 kr exkl moms

I utbildningen kommer ni att få ökad kunskap om och svar på följande frågor och utmaningar:

 • EU:s strategi och agenda för digitalisering av unionen.
 • Utvalda regelverk som sätter upp säkerhetskrav på tekniken, och krav på olika certifieringar, så som:
  • NIS och NIS 2
  • Cyber Resiliance Act (CRA)
  • Cyber Security Act (CSA)
  • Directive on the resilience of critical entities (CER)
 • En överflygning av övriga regelverk som rör hanteringen av själva datan och hur dom kan påverka de tekniska lösningarna, så som:
  • Data Governance Act
  • Data Act
  • AI Act
 • Diskussion kring hur regelverken påverkar utvecklingen och tillhandahållandet av digitala och uppkopplade produkter och tjänster. Diskussionerna utgår från praktiska exempel.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse för hur du kan lära känna och ta kontroll över din verksamhetsdata för att identifiera möjligheterna samt förstå utmaningarna vid användning av data.   Det här är din och din verksamhets chans att följa i EU:s spår – bli konkurrenskraftiga och bäst på det ni gör.

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

 • EU:s strategiska mål och pågående arbete
 • Nya initiativ som påverkar digitala produkter och tjänster
 • Regelverken som påverkar informationsflödet i produkter och tjänster som är uppkopplade till internet
 • Praktiska exempel på: kartläggning av relevanta regelverk och hur de påverkar utvecklingen och tillhandahållandet av produkter och tjänster

 

Utbildningens längd
1 dag

Datum och plats
24 november, Stockholm
15 februari, online

Kursledare
Désirée Veschetti

Utbildningsavgift
7 750 kr exklusive moms.

Mer information:
Staffan Augustsson
staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se
073-371 00 83

Boka nu