Praktisk informationssäkerhet och cybersäkerhet

En praktisk utbildning för dig som vill ta kontroll över verksamhetens data och behöver förstå de nya regelverken.
Boka nu

Är du ansvarig för säkerheten och digitaliseringen i din organisation? Vill du få kunskap om hur du kan nyttja möjligheterna med nya digitala lösningar och samtidigt behålla kontrollen över er data? Vill du förstå hur EU:s nya kommande regelverk – såsom NIS2 och CER – påverkar just din verksamhet? Då är den här utbildningen för dig.

Ett av EU:s mest prioriterade områden fram till 2030 är fortsatt digitalisering och innovation. Målet är att Europa ska vara digitalt suverän i en öppen och sammankopplad värld, det inkluderar både människor och företag.

Men hur ska hanteringen av data fungera i praktiken? Vem äger den data som samlas in eller skapas av olika aktörer? Och vem ansvarar för användningen, lagringen och skyddandet av den?

En del av svaret hittar vi i EU:s nya och skarpare lagstiftning kring cybersäkerhet, integritetsskydd, AI och samhällets användning av data. Har du koll på hur ny och kommande lagstiftning påverkar din verksamhet?

För att ge dig vägledning har vi tagit fram utbildningen Praktisk informationssäkerhet och cybersäkerhet. Under utbildningen får du möta jurister och experter inom it-rätt och digitalisering som vägleder dig genom väsentliga regelverk. Ett särskilt fokus läggs på de regelverk som påverkar företag och myndigheters arbete med data – både ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Utbildningen ger ökad kunskap om och svar på följande frågor och utmaningar:

1. Genomgång av nya och kommande EU-regelverk, såsom:
• NIS och NIS2
• Cyber Resilience Act
• Resilience of Critical Entities, CER-direktivet
• Data Act
• Data Governance Act
• AI act

2. Processutveckling inom verksamheten
• Metodik för att anta utmaningen med tillämpning av olika regelverk
• Rollfördelningen inom ett företag och olika syn på informationssäkerhet
• Informationssäkerhetsansvariges nya roll
• Dialogen inom företaget – hur når vi effekt?

3. Arbetsmetodik, med fokus på informationshanteringen
• Förutsättningarna för verksamhetsutveckling
• Gapanalys
• Förändringsledning

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse för hur ni kan lära känna och ta kontroll över er verksamhetsdata och att identifiera möjligheterna samt förstå utmaningarna vid användning av data. Dessutom går vi igenom aktuell lagstiftning inom informationssäkerhet, för att du lättare ska kunna förstå hur regelverken ska tillämpas i praktiken och hur de påverkar din verksamhet.

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

• Kommunikation mellan informationssäkerhetsföreträdare och övriga verksamheten
• Praktiska exempel på processutveckling och arbetsmetodik för informationssäkerhetsarbetet
• Regelverk som påverkar säkerhetsaspekter och tillgängligheten av organisationens data – med fokus på NIS, NIS2 och CER-direktivet och hur regelverken ska tillämpas i praktiken
• Hantera och stärka organisationens cybersäkerhet och förmåga att hantera incidenter

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för frågor inom informationssäkerhet, cybersäkerhet och digitalisering, eller är leverantör av digitala tjänster och produkter.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert på förfrågan

Kontakt

Utbildningen ger ökad kunskap om och svar på följande frågor och utmaningar:

1. Genomgång av nya och kommande EU-regelverk, såsom:

• NIS och NIS2
• Cyber Resilience Act
• Resilience of Critical Entities, CER-direktivet
• Data Act
• Data Governance Act
• AI act

2. Processutveckling inom verksamheten
• Metodik för att anta utmaningen med tillämpning av olika regelverk
• Rollfördelningen inom ett företag och olika syn på informationssäkerhet
• Informationssäkerhetsansvariges nya roll
• Dialogen inom företaget – hur når vi effekt?

3. Arbetsmetodik, med fokus på informationshanteringen
• Förutsättningarna för verksamhetsutveckling
• Gapanalys
• Förändringsledning

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse för hur ni kan lära känna och ta kontroll över er verksamhetsdata och att identifiera möjligheterna samt förstå utmaningarna vid användning av data. Dessutom går vi igenom aktuell lagstiftning inom informationssäkerhet, för att du lättare ska kunna förstå hur regelverken ska tillämpas i praktiken och hur de påverkar din verksamhet.

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

  • Kommunikation mellan informationssäkerhetsföreträdare och övriga verksamheten
  • Praktiska exempel på processutveckling och arbetsmetodik för informationssäkerhetsarbetet
  • Regelverk som påverkar säkerhetsaspekter och tillgängligheten av organisationens data – med fokus på NIS, NIS2 och CER-direktivet och hur regelverken ska tillämpas i praktiken
  • Regelverk som påverkar säkerhetsaspekter och tillgängligheten av organisationens data – med fokus på NIS, NIS2 och CER-direktivet och hur regelverken ska tillämpas i praktiken

Utbildningens längd
1 dag

Datum och plats

Kursledare
Désirée Veschetti är en senior förvaltningsjurist med lång erfarenhet av myndighetsstyrning, informationshantering och informationssäker-hetsarbete inom offentlig förvaltning. Under sina yrkesverksamma år har hon utvecklat förmågan att på ett strukturerat sätt arbeta med förändring och verksamhetsutveckling på olika nivåer inom statlig förvaltning. Hon har arbetat med risk- och konsekvensbedömningar och hanterat konsekvenser av databehandlingen. Med MSB:s metodstöd för informationssäkerhet har hon lett ett metodiskt arbete i syfte att gå igenom verksamhetsinformation samt etablera rutiner och styrdokument och för uppföljningen av informationshanteringen och förbättringsåtgärder. Sedan 2022 arbetar Désirée som senior jurist hos Knowit där hon hjälper kunder med deras informationshantering, informatonssäkerhet och dataskyddsfrågor.

Knowit Cybersäkerhet & juridik är en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet med en unik satsning inom juridik. De har bland annat ett stort utbud av tjänster inom området säkerhetsskydd där de genom en kombination av strategisk, operativ och juridisk kompetens stöttar kunder och deras verksamheter med allt ifrån analyser av informationshantering, dataskydd och rättsutredningar till implementation och granskning av lämpliga skyddsåtgärder.

Utbildningsavgift
8 950 kr exklusive moms.

Förkunskapskrav
Ingen förkunskap krävs.

Mer information:
Staffan Augustsson
staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se
073-371 00 83

Boka nu