Byggbranschen

Byggbranschen har alltid varit utsatt när det gäller stölder. Inbrott sker ofta i bilar, containrar och på byggarbetsplatser. Verktyg och maskiner har mycket kraftiga avskrivningsnivåer från försäkringsbolagens sida och även hög självrisk. Stölder innebär därför stora kostnader för byggföretagen.

Stölder av verktyg och maskiner innebär också ofta stopp i produktionen, vilket kan få stora konsekvenser ekonomiskt. DNA-märkning har inte bara en avskräckande effekt utan ökar också chansen att få tillbaka stulna föremål.

Lämpliga produkter att DNA-märka:

  • Handverktyg
  • Elverktyg
  • Maskiner
  • Maskindelar
  • Ställningar
  • Vagnar
  • Släp

Inbrottsskydd

Alla Inbrottsskydd (5)