Detaljhandeln

DNA-märkning kan motverka externa och interna stölder. Ett varulager där godset är märkt är inte attraktivt för vad som många gånger är beställningsjobb. Skyltfönster där godset är märkt lockar inte till smash and grab, vilket naturligtvis också reducerar risken för grov skadegörelse.

Det går även att minska svinnet från snatterier, genom att slumpvis märka gods så att snattare vet att det hen funderar på att stoppa på sig kan spåras till just den butiken. Exklusiva artiklar bör alltid kan med fördel märkas oavsett var de förvaras.

Lämpliga produkter att DNA-märka:

  • Varulager.
  • Exklusiva artiklar.

Inbrottsskydd

Alla Inbrottsskydd (5)