Normer under revidering

Publicerad: februari 4, 2022 (Senast uppdaterad maj 17, 2024)

Revideringar

Q2 2024

SSF 200 Mekaniskt inbrottsskydd – Byggnader och lokaler
Revidering, uppdatering samt förtydliganden.
Status: Norm färdigställd och publiceras 2024-05-21 på SSF:s hemsida
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm.

SSF 012 Rullgaller & fasta galler
Revidering och uppdatering, enl. ändringar som görs i kommande SSF 200 & SSF 200-1.
Status: Revideringsarbete påbörjat
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm.

SSF 033 Gallergrindar
Revidering och uppdatering, enl. ändringar som görs i kommande SSF 200 & SSF 200-1.
Status: Revideringsarbete påbörjat
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm.

SSF 130 Inbrottslarm
Inarbeta tolkningsdokument.
Status: Remissrunda genomförd.
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm.

SSF 1047 Inbrottsskyddande väggar
Revidering och uppdatering, enl. ändringar som görs i kommande SSF 200 & SSF 200-1.
Status: Revideringsarbete påbörjat
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm.

SSF 1073 Sök och spårsystem, utg 2
Revidering och uppdatering
Status: Remissrunda pågår, sista svarsdatum: 2024-05-22.
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm

SSF 1074 Industrial gates – Classification, requirements and test methods, ed. 1
Översättning av befintlig norm
Status: Norm färdigställd och publiceras 2024-05-15 på SSF:s hemsida.
Mål publicering: Q2 2024

SSF 1076 Certifierad värdeförvaringstekniker
Revidering och uppdatering
Status: Remissrunda genomförd.
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm

SSF 1078 Inbrottsskyddande dörrar
Revidering och uppdatering, enl. ändringar som görs i kommande SSF 200 & SSF 200-1.
Status: Revideringsarbete påbörjat
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm.

SSF 1092 Mekaniska låshus
Nya EN standarder som arbetas in.
Status: Remissrunda pågår, sista svarsdatum 2024-05-24 (förlängd från att tidigare har varit 2024-05-17)
Mål publicering: Q2 2024. Gällande norm.

Q3 2024

SSF 1091 Mekatronik cylindrar
Nya EN standarder som arbetas in.
Status: Remissrunda pågår. Sista svarsdatum 2024-06-28
Mål publicering: Q3 2024. Gällande norm.

SSF 1093 Elektromekaniska låshus
Nya EN standarder som arbetas in.
Status: Revideringsarbete ej påbörjat
Mål publicering: Q3 2024. Gällande norm.

SSF 1095 Elektriska slutbleck
Nya EN standarder som arbetas in.
Status: Revideringsarbete ej påbörjat
Mål publicering: Q3 2024. Gällande norm.

Q4 2024

SSF 1015 Anläggarfirma inbrottslarmsanläggning
Uppdatering och inarbetande av tolkningar.
Status: Pågår.
Mål publicering: Q4 2024. Gällande norm.

Q1 2025

SSF 3522 Inbrottsskyddande låsenheter
Inarbetande av tolkningar. Nya EN-standarder införs.
Status: Revideringsarbete ej påbörjat.
Mål publicering: Q1 2025. Gällande norm.

SSF 3523 Digital låsenhet
Revidering. SSF 1075 ska ersättas och krav från SSF 1101, 1120-1 förs in.
Status: Revideringsarbete ej påbörjat.
Mål publicering: Q1 2025. Gällande norm.

Är du intresserad av att delta i revideringsarbete? Anmäl detta till [email protected].

Normabonnemang

Prenumerera du på ett eller flera av våra normabonnemang? I så fall ingår dessa uppdateringar kostnadsfritt i de abonnemang där normerna ingår.

NYHET! Nu erbjuder vi även möjligheten att teckna ett företagsabonnemang på ett eller flera av våra normabonnemang.

Intresseanmälan till webinar för nya/reviderade normer

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad av att bjudas in till webinar i samband med lansering av nya/reviderade normer.