Hur kan vi hjälpa till?

Inbrottsskydd

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad april 21, 2021)

Här förklarar vi vad de olika skyddsklasserna innebär.

Uppfyll skyddsklass

Inbrottsskyddet för en verksamhet utgår vanligtvis från att en kravställare, exempelvis ett försäkringsbolag hänvisar till att skyddet ska uppfylla en viss skyddsklass enligt SSF 200.

I normen SSF 200 Inbrottsskydd – byggnader och lokaler definieras tre nivåer på inbrottsskydd, skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 avser den högsta nivån. Nivåerna är anpassade efter verksamhetens skyddsvärde, mängd begärlig eller stöldbegärlig egendom/tillgångar och andra riskfaktorer.

Skyddsklass 1

Ingen eller låg mängd begärlig egendom

Skyddsklass 2

Mer begärlig eller delvis stöldbegärlig egendom

Skyddsklass 3

Stöldbegärlig egendom/tillgångar och/eller högre skyddsvärde

Omslutningsyta

Omslutningsyta är en lokals avgränsning mot andra lokaler eller ut mot det fria. Kraven för omslutningsytan gäller upp till 4 meter över markplan eller annat ståplan.

I normen SSF 200 ges närmare anvisningar om vägg, golv- och takkonstruktioner i förhållande till de olika skyddsklasserna.

Kraven i respektive skyddsklass är minimikrav och kravställaren kan alltid ställa ytterligare krav på skyddet.

Vill du lära dig mer? Gå en kurs!

Inbrottsskydd

Alla Inbrottsskydd (5)