Värdeförvaring

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad oktober 13, 2020)

Ofta sker förvaring av fysisk egendom i ”skåp” med olika grad av skyddsnivå, beroende på vad som ska skyddas.

Skydda värdefull och viktig egendom

Behoven att förvara värdefull och viktig egendom på ett säkert sätt ökar alltmer. Ofta sker förvaringen i ”skåp” med olika grad av skyddsnivå beroende på vad som ska skyddas. Det gäller alltså att välja rätt ”skåp” med rätta egenskaper och skyddsnivåer för det du ska förvara

Säkerhetsskåp SSF 3492

För förvaring av vapen och hemlig handling enligt Polismyndighetens föreskrifter. Godkända för förvaring av tobak. Saknar brandskydd. Vapenförvaring styrs av vapenlagen och reglerna som Polismyndigheten ställer upp. Säkerhetsskåp klassade enligt SSF 3492 är ett grundkrav.

Anm. SSF 3492 benämndes tidigare SS 3492.

Värdeskåp enligt SS–EN 1143–1

Klassas efter sina inbrottsskyddande egenskaper och kan i vissa fall även vara brandklassade. Skåp tillverkas i olika klasser vilka benämns grade 0 – XIII. Det är graden som ligger till grund för vilken nivå av värden som får förvaras i skåpet.

Värdeskåp används för förvaring av kontanter, smycken värdehandlingar och annan stöldbegärlig egendom.

Deponeringskåp och serviceboxar enligt SS-EN 1143-2

Klassas efter sina inbrottsskyddande egenskaper och benämns i olika grade, från D1 till D6 (Deponeringskåp) eller NX – NXX (serviceboxar). Det är graden som ligger till grund för vilken nivå av värden som får förvaras i skåpet.

Stöldskyddskåp enligt SS-EN 14450

Stöldskyddskåp har ett lägre inbrottsskydd än värdeskåp. Stöldskyddskåp klass S2 kan användas för förvaring i hemmet. Stöldskyddskåp finns även med brandklassning.

Övriga skåp

Utbudet av olika skåp är stort. Ofta sammanblandas skåp för värdeförvaring som beskrivs ovan med andra typer av skåp, t ex dokumentskåp och dataskåp, vilka inte har inbrottsskydd.

Brandskydd

Då krav på brandskydd finns ska skåpen vara provade och certifierade enligt SS-EN 15659, SS-EN 1047-1 eller NT Fire. Siffran i brandklassningen anger hur många minuter som skåpet skyddar innehållet.

Anm. Kassaskåp med benämningen SS 3493 finns endast på äldre skåp och är inbrottsklassat som säkerhetsskåp med brandskydd, minst brandklass 60 P.

Vill du veta mer? Gå en kurs!

Inbrottsskydd

Alla Inbrottsskydd (5)