Därför är DNA-märkning så effektiv

Genom att DNA-märka stöldbegärligt gods kan du avskräcka kriminella från att stjäla det. Detta för att kriminella vet att det är svårt att sälja det vidare eftersom det kan spåras av polisen. Skulle märkt gods trots detta ändå stjälas är det stor chans att det via märkningen hittar tillbaka till dig.

DNA-märkning kan avskräcka tjuven

I Sverige såväl som utomlands har områden där företag genomfört DNA-märkning – och satt upp dekaler och skyltar om att så skett – haft en kraftig reduktion i antalet inbrott. Genom den avskräckande effekten som dekalerna och skyltarna har slipper företagen också den kostnad som även misslyckande inbrottsförsök kan medföra, inte minst i form av skadegörelse.

DNA-märkningen är svår att upptäcka med blotta ögat utan att den belyses med UV-ljus. Märkningen är också i princip omöjlig att avlägsna då det räcker med ca 100 molekyler för att kunna utläsa DNA-koden.

Polisen kan direkt på plats med hjälp av sina UV-lampor, som är på väg att bli standard i de flesta polisbilar, hitta märkningen och i nästa steg se vem som är den rättmättige ägaren till godset. Detta gör att ligor och andra inte gärna vill befatta sig med gods som är DNA-märkt, något som ligorna är väl medvetna om när de väljer sina inbrottsobjekt.

Säkerhet i hemmet

Alla Säkerhet i hemmet (5)