Varför just SSF DNA-märkning?

Det finns ett antal olika typer av märk-DNA på marknaden och en del att tänka på för den som ska välja produkt. Vi har efter en utvärdering valt att arbeta med en leverantör som vi anser erbjuder den bästa produkten när det gäller effektivt skydd och lätthanterligt användande.

En noga utvald DNA-märkning

Det finns ett antal olika typer av märk-DNA på marknaden och en del att tänka på för den som ska välja produkt. Vi har efter en utvärdering valt att arbeta med en leverantör som vi anser erbjuder den bästa produkten när det gäller effektivt skydd och lätthanterligt användande.

Det vi har tagit hänsyn till i vårt val är bland annat att:

  • tillverkaren svarar upp mot mycket höga säkerhetskrav
  • produkten finns representerad världen över
  • produkten innehåller mikropunkter
  • produkten har en mycket god vidhäftningsförmåga

Säkerhet i hemmet

Alla Säkerhet i hemmet (5)