Hur kan vi hjälpa till?

Spårsystem

Spårsändare och sök- och spårsystem

Med ett sök- och spårsystem kan du sätta en spårsändare på bilar, motorcyklar, fritidsbåtar, anläggningsmaskiner mm. för att kunna se var föremålen befinner sig om de t.ex. skulle bli stulna.

SSF 1073 – Sök och spårsystem

Normen SSF 1073 omfattar krav på sök- och spårsystem. Avsikten med sök- och spårsystem är att återfinna och säkra objekt som har kommit på avvägar. För att uppnå detta ska ett sök- och spårsystem bestå av minst följande enheter:

  • En systemleverantör
  • Den fysiska utrustningen i objektet
  • En installationsorganisation
  • En larmcentral
  • En utryckningsorganisation
  • Godkända sök- och spårsystem

Genom egendeklaration har nedanstående företag uppgett att de uppräknade spårsändarsystemen uppfyller kraven enligt SSF 1073 utgåva 1.

Uppdaterad 2023-04-18