Inbrottssäker byggarbetsplats

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad januari 19, 2024)

Varje år sker skadegörelse och stölder för miljontals kronor på byggarbetsplatser. Genom att ha tydliga rutiner och arbeta förebyggande kan mycket av det undvikas.

Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser

Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor. De medför dessutom komplikationer i form av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar, vilket kan leda till produktionsavbrott.

Mycket av dagens skadegörelse och stölder skulle kunna undvikas genom förebyggande arbete och tydliga rutiner. Ta del av vår checklista och få råd om hur ni på bästa sätt skapar en säker och trygg byggarbetsplats.

Checklista – säker byggarbetsplats

Innan byggstart

Börja alltid med att inventera verksamhetens risker, planera skyddsåtgärder och skyddsnivå.Utarbeta enkla och klara riktlinjer. Alla som ska jobba på bygget, inkl. entreprenörer och leverantörer av material, behöver få grundläggande information om de rutiner och riktlinjer som ska gälla på arbetsplatsen. Målet är att skapa en säkerhetskultur som ger en säker och trevlig arbetsplats för alla.

Områdesskydd

En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt. Rutiner och krav bör upprättas över vilka som ska ha tillträde till området – både anställda och leverantörer.Bra belysning förebygger brott. Det är särskilt viktigt med bra belysning på utsatta ställen och tänkta angreppsvägar.

Läs mer om områdesskydd här.

Bygg och förrådsbodar

Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen.Förse dörrar med certifierad låsenhet i lägst klass 3. Om hänglås används, ska de ha lägst klass 3/grade 4 för invändig låsning och klass 4/grade 5 för utvändig låsning. Motsvarande klasser/grades gäller för hänglåsbeslag.

Containers

Placera containers på ett sätt som försvårar angrepp och gör att risken istället ökar för att bli upptäckt.Se till att containern har en stabil konstruktion med minst 1,5 mm stålplåt runt om. Lås med låsbom och hänglås i lägst klass 4/grade 5.

Värdeförvaring

Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som ex. handverktyg och mätinstrument väl inlåsta i en säker förvaring. Här kan du läsa mer om säker värdeförvaring.

Stöldskyddsmärkning

Att stöldskyddsmärka verktyg och maskindelar underlättar identifiering, och gör att värdet på den svarta marknaden minskar. Genom SSF kan du köpa SSF DNA-märkning. Det är en utveckling av vår tidigare produkt Mikropunktmärkning där vi lagt till en DNA-kod för varje märksats som även fungerar internationellt.

För stöldskyddsmärkning av större entreprenad- och byggmaskiner finns det den engelska märkmetoden Cesar vilket SSF är generalagent för. Du hittar information kring märkmetoden och en förteckning över återförsäljare på www.datatag.se

Fotografera

Fotografera/videofilma utrustningen och upprätta inventarieförteckning. Det gör det lättare för polis och försäkringsbolag att identifiera utrustningen vid ett eventuellt inbrott.

Larm och kameraövervakning

Larm är avskräckande och kan användas tillsammans med övervakningskameror. Bilderna kan skickas antingen till kameramobilen, datorn hemma, eller lagras i ett datachip någonstans i maskinen. Normalt sett behövs inte tillstånd, men kontrollera först med Länsstyrelsen. Skylta tydligt!

Här kan du läsa mer om Inbrottslarm och Kamerabevakning.

Spårsändare

Installera spårsändare i maskinerna. Om de stjäls, ökar möjligheten att de kan lokaliseras.

Skydda dieseln

Placera aldrig dieseltanken vid infarten. Installera låsbara lock, slangningsskydd och larm. Med blåmärkt diesel kan polisen snabbt konstatera om drivmedlet är stulet.

Brandskydd

Risken för att en brand ska uppstå kan vara högre på byggarbetsplatsen än i den verksamhet som byggnaden dimensioneras för. Branden kan dessutom bli omfattande om skyddsåtgärderna inte är färdigställda.

Läs mer i Brandskyddsföreningens rekommendation Brandskydd på byggarbetsplatser.

Stölder i byggsektorn

Det är inte bara entreprenadföretag som drabbas utan stölderna drabbar hela byggsektorn: bygg, VVS, elektriker, plåtslagare, m.fl. Förutsättningarna att skydda en arbetsplats varierar mycket.

För mer information: läs och ladda ner handboken Skydda arbetsplatsen med fokus på mindre arbetsplatser och byggservice, som är framtagen av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Vill du veta mer? Gå en kurs!

Inbrottsskydd

Alla Inbrottsskydd (5)