Hur kan vi hjälpa till?

Utbildning

Maria Dahlstedt
Programansvarig
Tel: 08-783 75 34 
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se

Caroline Prochéus
Digital utbildningsproducent
Tel: 08-783 75 336
Mobil: 073-539 04 08
caroline.procheus@stoldskyddsforeningen.se

Elin Ljungström
Utbildningsadministratör
Tel: 08-783 75 35
elin.ljungstrom@stoldskyddsforeningen.se