Utbildning

Maria Dahlstedt SSF

Maria Dahlstedt
Tf Chef Utbildning
Ansvarig genomförande utbildning, programansvarig
Tel: 08-783 75 34 
Mobil: 0709-81 65 79
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se

Teeda Drammeh
E-learning & Course Coordinator
Tel: 08- 783 74 57
Mobil: 070-981 65 74
teeda.drammeh@stoldskyddsforeningen.se

Caroline Prochéus
Digital utbilndingsproducent
Tel: 08-783 75 336
Mobil: 073-539 04 08
caroline.procheus@stoldskyddsforeningen.se