Polisstipendiet

Polisstipendium för förtjänstfulla insatser 
inom det brottsförebyggande arbetet

Styrelsen i SSF Stöldskyddsföreningen har inrättat ett stipendium för att belöna brottsförebyggande insatser inom polisen. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma goda insatser och ta vara på kunskap som kan spridas vidare till andra brottsförebyggande lokala aktörer. Området för insatsen ska vara prioriterat för SSF Stöldskyddsföreningen och ligga i linje med SSF:s mission om att bidra till ett tryggare samhälle.

Stipendiet ska utdelas en gång per år. Behörig att få stipendiet är polisanställda. Vid urvalsprocessen tas hänsyn till någon eller flera av följande parametrar:

  • Den polisanställde ska ha genomfört en brottsförebyggande åtgärd som har haft eller beräknas få en hög effekt inom det brottsförebyggande arbetet.
  • Den polisanställde avser studera nya metoder i syfte att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Åtgärden eller studien ska kunna spridas vidare till andra brottsförebyggande lokala aktörer.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

Urvalsprocessen skall genomföras av en jury bestående av representanter från Polisen, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande Rådet och representant från kommun. Utdelandet av stipendiet sker en gång per år på tidpunkt som SSF fastställer i samråd med Polisen. Stipendiet skall bestå av 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa. Stipendiet utdelades första gången år 2009.

Ev. frågor besvaras av Lina Nilsson, rådgivningsexpert, 08-783 74 56.

Ansök senaste den 1 oktober 2024 till SSF Polisstipendium