Ledning

Thomas Brül SSF

Thomas Brühl
VD
thomas.bruhl@stoldskyddsforeningen.se

Pia Hjelt
tf Marknadschef
Mobil: 073-3429040
pia.hjelt@stoldskyddsforeningen.se

Susanne Andersson SSF

Susanne Andersson
Chef Privattjänster
Tel: 08-783 74 49 
Mobil: 0709-816577
susanne.andersson@stoldskyddsforeningen.se

Maria Dahlstedt SSF

Maria Dahlstedt
Tf Chef Utbildning & Konsult
Mobil: 0709-816579
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se

Mats Moberg SSF

Mats Moberg
Tf Normchef
Tel: 08-783 75 18 
Mobil: 0709-81 65 80
mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se

Per Klingvall
Chef Rådgivning, Information och Public Affairs
Tel: 08-783 75 50
Mobil: 0703-01 68 05
per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se