fbpx

Hur kan vi hjälpa till?

Ledning

Thomas Brül SSF

Thomas Brühl
VD
thomas.bruhl@stoldskyddsforeningen.se

Susanne Andersson SSF

Susanne Andersson
Chef Privattjänster
Tel: 08-783 74 49 
Mobil: 0709-816577
susanne.andersson@stoldskyddsforeningen.se

Per Klingvall
Chef Rådgivning, Information och Public Affairs
Tel: 08-783 75 50
Mobil: 0703-01 68 05
per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se

Rikard Jerselius
CXO
rikard.jerselius@stoldskyddsforeningen.se