Öka tryggheten i Sverige – hur spännande känns inte det?

Som projektledare ”Norm” har du chansen att aktivt vara med och påverka tryggheten i Sverige genom utformningen av normer och arbetssätt inom fysisk och digital säkerhet. Här har du möjlighet att på riktigt vara med och påverka branschens utformning och i slutändan ett säkrare samhälle! Du ingår i ett starkt och kompetent team på en ovanligt trevlig arbetsplats centralt beläget i Stockholm!

Om Stöldskyddsföreningen

Stöldskyddsföreningen (SSF) är en ideell förening som bland annat ger ut regelverk och normer. Dessa normer specificerar de kvalitets- och säkerhetsnivåer inom inbrottssäkerhet och IT-säkerhet som rekommenderas att tillämpas för produkter, personer och företag. Sedan 2001 är SSF utgivare av regler och normer på uppdrag av Svensk Försäkring.

Normerna ska bidra till att förebygga och begränsa skadors omfattning – både fysiska och digitala- och därmed ge färre skador och lägre skadekostnader. Syftet är också att skapa en tydlighet för aktörer i säkerhetsbranschen och för försäkringsbolagens kunder samt underlätta vid kravställning gentemot säkerhetsbranschen. Normerna utformas av företrädare från branschen. Det ger både djup och bredd i kompetens och garanterar en hög kvalitet.

På vår sektion för normverksamheten finns information om våra arbetssätt, hur man kan vara med och påverka utformandet av normer och en aktuell förteckning av normer samt planerade projekt. 

Befattningsbeskrivning

Som Projektledare ”Norm” inom området säkerhet och larm arbetar du främst aktivt arbeta med dagens och framtida normer inom digital och fysisk säkerhet. Du samverkar tillsammans med teamet för att normverksamheten ska bedrivas effektivt. Du samarbetar även med experter inom området för säkerhet, både internt och externt och agerar oberoende för att ta fram nya normer och riktlinjer för branschen.

I rollen som Projektledare Norm får du även ansvaret att projektleda arbetsgrupper både i Sverige inom området samt även att påverka det europeiska arbetet genom deltagande i internationella arbetsgrupper. Du blir en del av Stöldskyddsföreningens breda nätverk av ledande experter från stora företag och organisationer både nationellt och internationellt.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

 • Projektledning för framtagande och utveckling av normer
 • Delta i arbetet med utvecklingen och förvaltningen av svenska och internationella standarder
 • Vara SSF:s expert inom eget kompetensområdet för fysisk och digital säkerhet, vilket innefattar exempelvis, larm, övervakning och CCTV
 • Delta i den interna utvecklingen av nya affärsområden som är kopplade till normverksamheten
 • Att samverka med olika branschorganisationer och övriga intressenter till SSF

Krav:

 • Eftergymnasial utbildning
 • Kunskaper inom något eller några av de tre områdena mekatronik, larm och kamerabevakning
 • Kunna arbeta obehindrat i Microsoft 365/Teams
 • Goda kunskaper att leda projekt, arbetsgrupper och kommittéer, även digitalt
 • Kännedom om normer och standarder, deras struktur och funktion i samhället
 • Behärska svenska och engelska i tal och skrift

Börkrav:

 • Det är ett plus om du har erfarenhet av säkerhetsbranschen samt utveckling och förvaltning av regelverk.

Personliga egenskaper:

Vi ser att du som söker denna tjänst har en blandning av flera olika personliga egenskaper, som för denna roll värdesätts högt. Först och främst uppskattar du ett komplext arbete, både i form av olika projekt och specifika frågor i arbetet. Du kan ta till dig nya arbetssätt och har förmåga att tänka utanför ramarna. Du har därtill en förmåga att arbeta självständigt med driv, har en hög strukturell förmåga och kan leda projekt framåt med bravur. Dessutom har du en hög integritet, som behövs för att bibehålla oberoendet i din projektledarroll samt har ett diplomatiskt förhållningssätt i de projekt och arbetsgrupper som du verkar i.