Vinnare 2012

Rådigt ingripande utdelat av SSF Lokalstyrelse Dalarna

Pristagare: Fredrik Karlsson och Sebastian Nordvall

Motivering
Fredrik Karlsson och Sebastian Nordvall har på ett föredömligt sätt tagit ställning för att hjälpa polisen. Genom sitt orädda, men omdömesgilla, agerande bidrog de väsentligt till att polisen snabbt lyckades klara upp brottet.

De har visat prov på sådant civilkurage som är önskvärt, och nödvändigt, för att Polisen ska nå framgång i sitt arbete, och att samhället långsiktigt ska kunna utvecklas mot minskad brottslighet och ökad trygghet.