Vinnare 2017

I år tilldelas Polisinspektör Johannes Dontsios från Malmö och Polisinspektör Anders Nilsson med utredningsgrupp 3 i Uppsala varsitt stipendium om 25 000 kronor för nydanande och utmärkt polisarbete.

Johannes Dontsios, Polisinspektör och gruppchef vid områdespolis Söder i Malmö Polisområde erhåller SSF Polisstipendium 2017 för sitt arbete med att motverka otrygghet och förhindra unga att utveckla en kriminell livsstil i ett bostadsområde i Malmö.  Polisarbetet har bedrivits som ett gemensamt arbete med områdesgrupperna i Söder och Väster och i samverkan med andra myndigheter, kommunen och fastighetsägaren på ett metodiskt sätt hindrat ungdomar från att skapa otrygghet i områdets portuppgångar.

Johannes Dontsios

Anders Nilsson, Polisinspektör och gruppchef i Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta i Uppsala Polisområde, får tillsammans med utredningsgrupp 3 ett stipendium för arbetet med att kartlägga och påverka narkotikamissbruk kring Uppsala station och på pendeltågen mot Stockholm. Anders och utredningsgrupp 3 har på ett metodiskt och väl förberett arbete i samverkan med socialtjänsten omhänderta ett stort antal ensamkommande pojkar som varit inblandade i narkotikatrafiken. På så sätt har stipendiaten ökat tryggheten och minskat brottsligheten i området.

Anders Nilsson

– Pristagarna visar på olika sätt nydanande och metodiskt arbete för att främja trygghet och att förebygga brottslighet med nära anknytning till allmänheten. Det ena är mer storskaligt med många inblandade och det andra i ett mer specifikt område men bägge ligger helt i linje med vårt arbete med att bidra till ett tryggare samhälle, säger Annika Brändström, VD för SSF Stöldskyddsföreningen. 

– Pristagarnas insatser har varit inriktade mot unga människor med en begynnande kriminell karriär eller som är i farozonen för att utveckla en sådan. Det är av stor betydelse att tidigt, och från flera samhällsaktörer, rikta insatser mot dessa unga, både för deras egen skulle och för att minska brottsligheten i samhället nu och på sikt, säger Anders Hall, utvecklingschef, Nationella Operativa avdelningen (NOA) Polisen.

Juryn som utser stipendiet bestod av: Annika Brändström, tidigare VD för SSF Stöldskyddsföreningen, Erik Wennerström, GD Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Anders Hall utvecklingschef på Nationella Operativa avdelningen (NOA) Polisen och Per-Erik Ebbeståhl, Kommundirektör Malmö Stad samt Lina Nilsson. Rådgivningsexpert SSF Stöldskyddsföreningen.