Förtjänsttecken och medalj

Utmärkelserna instiftades den 31 juni 1994 i anslutning till SSF Stöldskyddsföreningens sextioårsjubileum, samt reviderades av centralstyrelsen 2011.

SSF Stöldskyddsföreningen har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott samt att verka som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande arbetet.

I syfte att hedra och uppmärksamma personer som utfört viktigt arbete, vilket främjat föreningens ändamål, har styrelsen inrättat följande utmärkelser:

SSF Stöldskyddsföreningens guldmedalj

SSF Stöldskyddsföreningens guldmedalj tilldelas den som utfört synnerligen viktiga insatser inom det brottsförebyggande området eller i övrigt stött SSF Stöldskyddsföreningens ändamål på ett utomordentligt sätt.

SSF Stöldskyddsföreningens förtjänsttecken

SSF Stöldskyddsföreningens förtjänsttecken tilldelas den som utfört särskilt viktiga insatser inom det brottsförebyggande området eller i övrigt stött SSF Stöldskyddsföreningens ändamål på ett utmärkt sätt. Nominera här.

Nomineringar

Var och en äger rätt att nominera personer för mottagande av medalj och förtjänsttecken. Prövning av förslag att erhålla utmärkelserna sker av föreningens centralstyrelse. All prövning behandlas konfidentiellt. Nominera här.

Registrering

Föreningen för en särskild liggare över innehavare av guldmedalj och förtjänsttecken. I liggaren antecknas namn, titel och hemort för den som tilldelats utmärkelse, datum för styrelsens beslut samt datum och plats för överlämnandet. Se förteckning här.

Överlämnande

Utmärkelse överlämnas till mottagaren under högtidliga former, i regel vid SSF Stöldskyddsföreningens ordinarie föreningssammanträde (årsmöte).

Diplom

Medalj och förtjänsttecken åtföljs av diplom, som utfärdas av styrelsen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Per Klingvall på
08-783 75 30 eller [email protected]