Rådgivning


Per Klingvall
Chef Rådgivning, Information och Public Affairs
Tel: 08-783 75 50
Mobil: 0703-01 68 05
per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se

Lina Nilsson
Rådgivningsexpert, Projektledare/ Ansvarig Grannsamverkan
Tel: 08-783 74 56
Mobil: 0709-81 65 72
lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se

Paul Pintér
Rådgivningsexpert Digitala brott
Mobi:l 073 052 76 52
paul.pinter@stoldskyddsforeningen.se

Ulrika Hallesius
Rådgivning
ulrika.hallesius@stoldskyddsforeningen.se