Aktiva medlemmar

Brandskyddsföreningen Sverige 
Dina Försäkringar AB 
Folksam 
Försvarets Materielverk 
Försvarsmakten 
Vattenfall Insurance Försäkrings AB 
Göta Lejon 
If Skadeförsäkring
Kommunassurans Försäkrings AB 
Länsförsäkringar AB 
Moderna Försäkringar AB 
S:t Erik Försäkrings AB 
SEM Group
Sirius International Försäkringsaktiebolag (publ) 
Svensk Handel 
Svenska Bankföreningen  
Svenska Mässan 
Stiftelse Svenskt Näringsliv 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR 
Sveriges Riksbank 
SäkerhetsBranschen 
Trygg-Hansa 
Unionen