Vinnare 2014

SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium 2014 går till projekt mot gränsöverskridande brottslighet

Anders Burén och Joakim Stenman

Anders Burén, poliskommissarie, polismyndigheten i Stockholm och polisinspektör Joakim Stenman vid Polismyndigheten i Östergötland tilldelas idag SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium för ”Insats Gunder” och projekt ”Bus stop”.

Båda projekten har haft målet att genom samverkan på nationell och internationell nivå och underrättelsearbete på ett strukturerat sätt angripa brottsproblematiken där det är som effektivast. ”Insats Gunder” fokuserade på tillgreppsbrott utförda av mobila vinningskriminella och ”Bus Stop” på organiserad alkoholsmuggling.

– Båda projekten har visat på vikten av samverkan mellan olika myndigheter såväl nationellt som internationellt för att nå resultat, säger Annika Brändström, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

– Polisen har i båda insatserna visat på effektiviteten i ett metodiskt underrättelsebaserat polisarbete på internationell nivå. Insatserna har på ett föredömligt sätt inriktats på att i samverkan effektivt angripa problematiken för att både förebygga och förhindra att gränsöverskridande brott begås och för att förbättra förutsättningarna för lagföring, säger Anders Hall, chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen.

Motivering Insats Gunder:
Anders Burén, poliskommissarie vid Polismyndigheten i Stockholm, erhåller SSF:s Polisstipendium 2014 för Insats Gunder. Insatsen har, genom ett underrättelsebaserat arbete, bidragit till att skapa ett större nationellt fokus på och ökad kompetens runt seriebrottsproblematiken kopplat till mobila vinningskriminella. En intensiv samverkan har skett mellan polismyndigheterna i Sverige och i samverkan med Tull, Kustbevakning, Larmtjänst samt med Europol, vilket varit en framgångsfaktor som har visat andra dimensioner på de problem man tidigare i huvudsak sett ur ett nationellt perspektiv. Insats Gunder har varit framgångsrik. En rad domar har kommit till stånd och en mängd föremål har säkrats och återförts till sina rättmätiga ägare. Bedömningen är också att arbetet även haft en preventiv inverkan. Arbetsmetodiken har spridits till andra delar av Sverige och arbete har påbörjats för att genomföra gemensamma insatser av samma typ tillsammans med våra nordiska grannländer, samt för att intensifiera det internationella samarbetet inom Europa, något som borgar för framtida effekter på tillgreppsbrottsligheten.

Motivering Bus stop:
Polisinspektör Joakim Stenman vid Polismyndigheten i Östergötland erhåller SSF:s Polisstipendium 2014 för sin metod för att bekämpa alkoholsmuggling. Metoden ”Bus stop” har utnyttjat inpassering i landet ur ett underrättelseperspektiv. I samarbete med Tullen har misstänkta bussar blivit kontrollerade av polisen och arbetet har lett till mycket goda resultat. Andra samverkanspartner i projektet har varit Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Joakim har fått samverkande myndigheter och samhället i stort att få samsyn runt problematiken och genom projektet indirekt förebyggt andra typer av brott som förekommer vid alkoholkonsumtion bland unga. Resultaten är mycket goda. Bland annat har 15 ton alkohol i Linköpingsområdet beslagstagit och detta har i sin tur bidragit till att smuggling av alkohol till ungdomar har minskat. Projektet har bidragit till att ett flertal personer nu är identifierade och misstänkta för grovt smugglingsbrott. Projektet har goda förutsättningar att spridas till andra delar av Sverige genom ett ökat internationellt samarbete.