Rådigt ingripande

Om rådigt ingripande

Rådigt ingripande delas ut varje år av SSF Stöldskyddsföreningen i Dalarna tillsammans med Polismyndigheten i Dalarna samt SSF Stöldskyddsföreningen i Västerbotten tillsammans med Polisen Region Nord till någon som gjort ett rådigt ingripande som antingen hjälpt polisen till ett lyckat utredningsresultat, eller avvärjt eller minskat följderna av en brottslig handling.

Rådigt ingripande 2018 utdelat av SSF Lokalstyrelse Västerbotten

Pristagare: Aron Abrahamsson Norman och Sebastian Bergblad

Motivering

Aron Abrahamsson Norman och Sebastian Bergblad har visat prov på civilkurage och god rättsuppfattning genom att berätta om den skadegörelse som några jämnåriga ungdomar begått. Att det här provet på civilkurage inträffar i ett litet samhälle där ”alla känner alla” gör bedriften ännu större. Det är just sådant mod, att göra det rätta, som är helt avgörande för att ett rättssamhälle ska fungera.

Vinnare av rådigt ingripande 2018
Vinnare av rådigt ingripande 2018