Rådigt ingripande

Om rådigt ingripande

Rådigt ingripande delas ut av SSF Stöldskyddsföreningen i Dalarna tillsammans med Polismyndigheten i Dalarna samt SSF Stöldskyddsföreningen i Västerbotten tillsammans med Polisen Region Nord till någon som gjort ett rådigt ingripande som antingen hjälpt polisen till ett lyckat utredningsresultat, eller avvärjt eller minskat följderna av en brottslig handling.

Rådigt ingripande 2019 utdelat av SSF Lokalstyrelse Västerbotten

Pristagare: Niklas Granberg

Motivering

Niklas Granberg visade den aktuella natten prov på mod, medmänsklighet och rådighet när han avbröt en mycket brutal misshandel genom att springa mot brottsplatsen och skrika åt gärningsmannen att backa och sticka därifrån. Vetskapen att det finns människor som Niklas gör att allas vår känsla av trygghet ökar. Det finns fortfarande människor som vågar agera och bry sig om.

Niklas rådiga ingripande uppfyller de krav som ställs på den som ska belönas, nämligen att ha hjälpt Polisen till ett lyckat utredningsresultat, eller avvärjt eller minskat följderna av brottslig handling och agerat rådigt vid sitt ingripande.