Vår historia

För över 80 år sedan fick Ernst Fontell en idé…

Ernst Fontell var polismästare i Göteborg och hade konstaterat att samhällsutvecklingen medförde ett allt större hot mot allmänhetens trygghet. Antalet stölder och inbrott ökade, och människor sökte råd om hur de kunde skydda sig mot brott.

Ernst Fontell överlade med försäkringsbolagen, som även de hade stort intresse av att förebygga brott och skador. Man enades om att starta en rådgivningstjänst, och 1934 grundades Polistekniska Rådfrågningsbyrån på Rådhusgatan 9 i Göteborg.

Så småningom öppnades även rådgivningsbyråer i Stockholm, Malmö och Norrköping, och verksamheten blev alltmer omfattande. När man i Stockholm började prova lås och andra säkerhetsprodukter, tog man namnet Stöldskyddsföreningens Provningscenter. Efter en tid organiserades hela den riksomfattande verksamheten under benämningen Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

Redan 1948 startades SSF nyckelbrickregistret, och Nyckelbrickan är idag en av Sveriges mest kända 60-åringar. Under årens lopp har omvärldens krav och önskemål gett oss skäl att utveckla många andra verksamheter. Några exempel är vår utbildnings- och konsultverksamhet, förlagstjänst, flera register för identifiering av stöldbegärligt gods samt certifiering av produkter, kvalitetssystem och personal.

Nu, på 2000-talet, brinner vårt engagemang för Ernst Fontells idé starkare än någonsin. Behovet av brottsförebyggande verksamhet är större än han kunde ha anat, och vi söker ständigt nya vägar till ett säkrare samhälle. När den enskilda människans trygghet är hotad, måste vi som har gemensamma mål och intressen samlas kring uppgiften. Oavsett vem som sedan gör jobbet.