Vinnare 2021

Poliserna i Åre tilldelas 2021 års SSF Polisstipendium om 25 000 kr för sitt brottsförebyggande arbete. Med sin insats kring ett växande problemet av stulna exklusivare cyklar i Åre har de lyckats minska antalet stölder med 90% mellan 2020–2021.

Under sommarsäsongen 2021 har Polisen i Åre arbetat med en brottsförebyggande insats med koppling till cykelstölder. Insatsen kom till efter 2020 års cykelstölder av modell stig- och downhill-cyklar till ett totalt värde av drygt 1 000 000 kronor, 21 brottstillfällen och 30 cyklar. Brottsplatserna har varierat i både tid och plats men ett visst mönster har kunnat utläsas i analyser. Grundkomponenterna i insatsen har varit kommunikation, information och samverkan med andra aktörer vilket resulterat i en rad åtgärder och en minskning av stölderna. 

– Genom SSF Polisstipendium vi vill uppmuntra polisanställda att jobba preventivt och prova olika metoder som minskar brottsligheten och ökar tryggheten i samhället. Arbetet med att minska cykelstölderna i Åre, där metoden varit framgångsrik och nu kan spridas till andra, är just den typ av verksamhet som vi vill premiera med vårt Polisstipendium säger Thomas Brühl VD för SSF Stöldskyddsföreningen.

Juryns motivering lyder: Poliserna i Åre har på ett fördömligt sätt, identifierat, kartlagt och analyserat orsaker kring det växande problemet av stulna exklusivare cyklar i Åre. Dessa fakta har sedan legat till grund för en omfattande brottsförebyggande insats för att minska cykelstölderna i området. Insatsen bestod av fler olika komponenter däribland samverkan med andra aktörer i området vilket ledde till en minskning av cykelstölder på dyrare cyklar med närmare 90 %.

– Det bästa polisarbetet handlar många gånger om det som förhindrar att brott överhuvudtaget begås. Poliserna i Åre har med utgångspunkt i lägesbild och analys utformat och genomfört ett brett och systematiskt arbete tillsammans med andra aktörer som gett ett mycket gott resultat, säger Anders Hall, utvecklingschef Polisen

Stipendiet riktar sig till polisanställda och utgörs av 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området, genom exempelvis en utbildningsresa. Läs mer om stipendiet här. https://www.stoldskyddsforeningen.se/om-ssf/stipendier-utmarkelser/polisstipendiet/

Juryn som utser stipendiet består av: Thomas Brühl, VD SSF Stöldskyddsföreningen, Kristina Swartz, GD Brottsförebyggande rådet (Brå), Anders Hall utvecklingschef Polisens Nationella Operativa avdelningen (NOA), Per-Erik Ebbeståhl, Kommundirektör Malmö Stad Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.