Vinnare 2013

Staffan Grenehammar vid Polisen i Södermanland får SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium 2013

Staffan Grenehammar

Målet med projektet har varit att minska våldet i offentlig miljö genom en rad samverkande och brottsförebyggande aktiviteter och åtgärder. Ett delresultat från april 2013 visar att våldet i offentlig miljö sjunkit med 21 % i Eskilstuna som stad och med 36 % i de områden projektet har fokuserat på.

– Projektet har haft ett tydligt mål och genom ett brett och strukturerat angreppsätt har man uppnått goda resultat, säger Annika Brändström, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

– I arbetet mot våldsbrotten har vi försökt vidga vyerna och pröva metoder som vi inte har använt tidigare. Fokus har inte legat på att förfina och förädla redan bra verksamhet, utan på att hitta nya vägar och angreppsätt. Jag är stolt över hur långt vi kommit, och tror att vi kan nå ännu längre framöver, säger Staffan Grenehammar.

– Polisen i Eskilstuna har visat på styrkan i ett metodiskt och kunskapsbaserat polisarbete. Insatserna har på ett föredömligt sätt inriktats på att både förebygga och förhindra att brott begås, och förbättra förutsättningarna för lagföring då brott har begåtts, säger Anders Hall, chef för Polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen.

Motivering:
Polisen i Eskilstuna har, under ledning av Staffan Grenehammar, utifrån en känd modell arbetat systematiskt och kreativt och har uppvisat goda resultat. Vidare har man genom kameraövervakning i realtid haft ambitionen att styra sina polisiära resurser på ett effektivt sätt. Juryn vill uppmärksamma denna lovvärda ambition, som förtjänar att följas upp och utvärderas.