Vinnare 2020

Rino Carlsson, Nationell samordnare för sjöpolisverksamheten tilldelas 2020 års SSF Polisstipendium om 25 000 kr för sitt brottsförebyggande arbete.

Genom sitt arbete med att koordinera Båtsamverkan bidrar han till att minska antalet båt- och båtmotorstölder i landet.

Båtsamverkan är en brottsförebyggande metod som bland innebär annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Inom ramen för Båtsamverkan utvecklar man också praktiska metoder och provar olika tekniska lösningar för att minska antalet stölder. En viktig del i arbetet är att informera båtägare, båtföreningar, kommuner och marinor om hur man gemensamt skyddar sin egendom och förebygger brott.

Genom SSF Polisstipendium vi vill uppmuntra polisanställda att jobba preventivt och prova olika metoder som ökar tryggheten i samhället och ger förbättrad kunskap som kan spridas till andra brottsförebyggande aktörer. Rinos engagerade arbete med Båtsamverkan, där olika aktiviteter provas för att sedan spridas till andra, är just den typ av verksamhet som vi vill premiera med vårt Polisstipendium säger Thomas Brühl VD för SSF Stöldskyddsföreningen.

Juryns motivering lyder: Rino är sedan flera år nationellt införandeansvarig för den brottsförebyggande metoden Båtsamverkan. Han har under denna tid byggt upp ett stort nätverk både internt och externt kring metoden men samtidigt varit drivande operativt inom sin region. I den senare rollen har han aktivt jobbat olika metoder som försvårar brott. I ett exempel genomfördes försök med en lokal uppställningsplats som 2018/ 2019 hade 21 stölder av utombordare men som sedan reducerades till noll 2019/2020. Flera provar nu den metod som användes där.


–    Båt- och båtmotorstölder är ett brott som varje år drabbar tusentals båtägare och genererar stora kostnader för alla inblandade. För att minska stölderna är Båtsamverkan något som gör stor nytta och där engagemanget hos alla inblandade är väldigt viktigt. Rino har på ett förtjänstfullt sätt jobbat med detta som nationell samordnare och har dessutom på ett väldigt engagerat sätt testat olika metoder tillsammans med båtklubbor, metoder som nu kan tillämpas på flera andra ställen. säger Anders Hall, utvecklingschef Polisen.

Stipendiet riktar sig till polisanställda och utgörs av 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området, genom exempelvis en utbildningsresa.

Juryn som utser stipendiet består av: Thomas Brühl, VD SSF Stöldskyddsföreningen, Kristina Swartz, GD Brottsförebyggande rådet (Brå), Anders Hall utvecklingschef Polisens Nationella Operativa avdelningen (NOA), Per-Erik Ebbeståhl, Kommundirektör Malmö Stad samt Per Klingvall, Rådgivningschef SSF Stöldskyddsföreningen.