Vinnare 2017

Rådigt ingripande utdelat av SSF Lokalstyrelse Dalarna

Pristagare: Jennylou Englund

Motivering
Jennylou har visat prov på stort mod och civilkurage. Utan att tveka ingrep hon så att ett grovt brott kunde avbrytas. Genom sina skarpa iakttagelser bidrog hon också i stor utsträckning till att polisen kunde nå ett bra utredningsresultat.

Hennes ingripande uppfyller båda de krav som ställs på den som ska belönas, nämligen att ha:

  • hjälpt polisen till ett lyckat utredningsresultat, eller
  • avvärjt eller minskat följderna av brottslig handling och agerat rådigt vid sitt ingripande.