Vinnare 2023

Mikael Eliasson, verksam inom polisregion Väst, tilldelas SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium 2023 på 25 000 kr för sitt framstående arbete med Inlandssatsningen. Detta banbrytande initiativ har inte bara stärkt säkerheten och tryggheten för invånarna, utan också skapat ökad sammanhållning i samhället.

Inlandssatsningen, den första av sitt slag, har fokuserat på att förebygga organiserade stölder och har haft betydande positiva effekter på brottsligheten i landsbygdsområden. Mikael Eliasson har, i samarbete med polisresurser från olika områden i Halland och från polisregion Syd, samt med engagemang från kommuner, länsstyrelsen, intresseorganisationer och privatpersoner, utvecklat och genomfört en målinriktad insats.

Gemensam insats

Samarbetet har inkluderat deltagande från lokalbefolkningen, vilket har resulterat i gemensamma gårdsvandringar för att identifiera säkerhetsbrister och ge rådgivning. Dessa åtgärder har inte bara förbättrat säkerheten utan även stärkt samhällsbanden och minskat brottsligheten.

John Forsberg, Chef UB Nord, Polismyndigheten Noa, understryker vikten av detta brottsförebyggande arbete och betonar att samverkan är avgörande, särskilt i glesbygden.

– Det brottsförebyggande arbetet är det mest effektiva och hållbara sättet att bedriva brottsbekämpning. För att vi ska lyckas behöver vi göra det tillsammans i samverkan, inte minst i glesbygden.

Juryns motivering för att tilldela Mikael Eliasson SSF:s Polisstipendium 2023 lyder: 

Mikael Eliasson har utarbetat, organiserat och satt i gång Inlandssatsningen i polisregion Väst. Satsningen, den första i sitt slag, riktar sig till boende på landsbygd för att i samverkan förebygga organiserade stölder och har påverkat landsbygden kraftigt i positiv riktning. Han har drivit utvecklingen avseende brottsförebyggande samverkan, organiserat och genomfört åtgärder som gårdsvandringar för att identifiera svaga punkter samt gett råd om hur man kan förbättra tryggheten och säkerheten. Satsningen har genomförts i samverkan med flera andra aktörer vilket skapat en ökad säkerhet och trygghet hos boende samt stärkt ”kittet” i lokalsamhället. Inlandssatsning har uppvisat betydande brottsförebyggande effekter och är ett polisiärt brottsförebyggande föredöme för fortsatt spridning inom organisationen. 

Uppmuntrar nytänkande

SSF Stöldskyddsföreningens VD, Thomas Brühl, kommenterar stipendiet:

– Genom SSF Polisstipendium vill vi på SSF Stöldskyddsföreningen uppmuntra till nytänkande och motivera till att prova nya sätt och metoder inom det brottsförebyggande arbetet.

Det ekonomiska stödet på 25 000 kronor från stipendiet kommer att användas för att fortsätta och utveckla Inlandssatsningen. Läs mer om stipendiet på SSF Polisstipendium

Juryn som utser stipendiet består av: Thomas Brühl, VD SSF Stöldskyddsföreningen, Mattias Larsson, GD Brottsförebyggande rådet (Brå), John Forsberg Chef UB Nord, Polismyndigheten Noa, Per-Erik Ebbeståhl, Hållbarhets- och trygghetsdirektör Malmö Stad, Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.